Funksjonalisme kunst

Betegnelsen funksjonalisme, som navn på en retning innen moderne arkitektur, brukes. På den internasjonale utstillingen for dekorativ kunst, L’Exposition. Arkitekturhistorie › Funksjonalisme i arkitekturhistorienBufretLignende24.

Funksjonalisme kunst

Funksjonalismen er en stilretning som legger vekt på det konstruktive og. Funksjonalisme kommer av det latinske ordet ”functio” som betyr å fungere, utføre. Det var ikke lov å hente inn inspirasjon fra eldre kunst og arkitektur. Dette er en oppgave om hovedtrekkene innen funksjonalismen.

Funksjonalisme kunst

Oppgaven ble gitt meg i faget Kunst og Kulturhistorie på GK-Formgivningsfag.

Gruppen min har valgt arkitekturen funksjonalistiske hus. Funksjonalismen er en moderne stilretning innenfor arkitektur og design. Fagstoff: På mange måter er funksjonalismen mer et program for god. Restaurant Skansen blir rekna som det første funksjonalistiske bygget i Oslo. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. De to uttrykkene modernisme og funksjonalisme kan ofte være vanskelig å skille, og siden mange ikke helt vet hva som er hva, har disse. Utviklingen av funksjonalismen ble kraftig påvirket av arbeidet til den. På samme måte med art deco ble formspråket til funksjonalismen påvirket av målerkunsten, kubisme og nonfigurativ kunst.

Funksjonalisme kunst

Funksjonalismen brøt radikalt med de historiske stilarter. Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon eller. Funksjonalismen ble etter hvert kritisert for å være kald og umenneskelig. Det er typisk for sin tid og stilepoke, i brytning mellom funksjonalisme og modernisme. Bygget er resultat av en arkitektkonkurranse, utvalgt av kunstnere og. Norsk hagekunst under funksjonalismen. Ideologisk bakgrunn og estetisk praksis i hager og parker. At arkitekten lager bygget ut fra hva det skal brukes til.

Funksjonalismen er en stilretning innen arkitektur i epoken modernisme. Huset regnes som et av hovedverkene i norsk funksjonalisme. Funksjonalismen oppstår delvis som et sosialt og "bolighygienisk" prosjekt. I kunst og design arbeides det med kombinasjoner av. Dette bygget ble bygget for å bevise at kunst og teknikk ikke behøvde å være fremmede.