Fullmakt eksempel

En fullmakt kan man blant annet ha i kraft av sin stilling, for eksempel en innkjøpssjef som daglig må inngå avtaler på vegne av sin bedrift. En fullmakt som gir rett til å signere på skjøte og pantedokument, kan for eksempel ikke benyttes til å signere en avtale om veirett over. Fullmaktseksempel – Statens kartverk Tinglysing.

Fullmakt eksempel

Peder Ås, fødselsnummer 290280 54321 gir herved. Klassisk eksempel på fullmakt er en skipskapteins mulighet til å handle på vegne av rederen. En prokurist i et firma har likeså bestemte fullmakter til å opptre på. Når du gir en annen person fullmakt, betyr det at du gir denne personen rett til å handle.

Fullmakt eksempel

Jeg gir følgende person fullmakt til å opptre på mine vegne vedrørende generalforsamling i sameiet Viking Republic 2010.

En fullmakt innebærer at en person (fullmektigen) har myndighet til å opptre og handle på en annen persons (fullmaktgiverens) vegne, eller i hans sted. Denne personen kan for eksempel være din arbeidsgiver, et familiemedlem eller en annen person du. Hvordan gi noen fullmakt når du leverer søknaden? Dersom andre skal representere kommunen, for eksempel rådmann. Jeg skal skiver en fullmakt slik at mamma kan fylle ut det gule omslagsarket som man får fra samordna opptak. Ved innlevering av dette skjema til apoteket skal den som har fått. UTSTEDELSE AV PASS TIL BARN (under 18 år). Opplysninger om den som gir fullmakten (fullmaktsgiver).

Fullmakt eksempel

Fullmakten kan også på grunn av lov eller sedvane følge av den stilling fullmektigen innehar, for eksempel har skipsføreren fullmakt til å handle. Her er link til fullmaktskjema (pdf-fil) til bruk ved rettsmøter i jordskifteretten:. Hvis du ønsker at en person som ikke er advokat skal kunne opptre på. Denne personen kan for eksempel være din arbeidsgiver, et familiemedlem. I fullmakten må stå hvem du gir fullmakt til, og hva de får lov til på dine vegne. For eksempel kan du skrive «jeg gir Ola Nordmann fullmakt til å få opplysninger. Undertegnede aksjonær i Kvalitetssikring AS gir herved Petra Pettersen fullmakt til å representere meg på selskapets ordinære.

Elektronisk fullmakt er en digital tjeneste for elektronisk utstedelse og opphevelse. Opplysninger om deg som gir fullmakt (fullmaktsgiver). Den som gir fullmakt må legge ved kopi av gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort. Vanlige fullmakter faller bort, og vergemål har tidligere vært nødvendig for å kunne handle på vedkommendes vegne. Per Normann ble i dag orientert om godkjennelse av midlertidig vedtak fra Fylkesnemnda for sosiale saker, om tilbakeholdelse i institusjon etter. En fremtidsfullmakt er en fullmakt som angir hvem som skal. Demens er et dagsaktuelt tema og et typisk eksempel hvor det vil være behov for. Politiet anbefaler at man har med fullmakt når man reiser med andre sine barn ut av.

Finnes det er eksempel på en slik fullmakt et sted? Erstatningssøker må skrive under en fullmakt som gir en annen person rett til å føre saken hos NPE. Dette kan for eksempel være familie eller nære venner.