Fuktighet i treverk før maling

Treverket er altså ikke like fuktig når du kjøper det i butikken. Det optimale fuktighetsnivået er imidlertid på rundt 15 prosent fuktighet. RF utrykkes i prosent, og er relatert til en gitt temperatur.

Fuktighet i treverk før maling

Saken er at korrosjon og fukt i treverk bestemmes ut fra den relative luftfuktigheten, og den er. Samtidig er heller ikke fuktig underlag gunstig, da fukten i treverket ikke bør overstige 15-17 prosent. Har du ikke fuktmåler, kan du bruke.

Fuktighet i treverk før maling

Ved enkel fuktmåling i tre brukes korte pinner som blir presset inn i. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent øker faren for råte og muggsoppvekst dramatisk. En fuktmåler av god kvalitet som kan måle både vektprosent i treverk og luftfuktigheten er et nødvendig redskap og rettesnor på at ting.

Mange kjellerrom har fuktskader og generelt et fuktig klima. Muggsopp vokser bare hvis luftfuktigheten i materialoverflaten overstiger 80–85 prosent. Vi kartlegger, gir råd og utfører målinger ved alle typer fukt og fuktskader. Elektrisk motstandsmåling i tre; elektroder. Vår hovedregel er at treverket ikke må ha høyere fuktandel enn 18 prosent. Er det for fuktig før eller etter man påfører malingen.

Fuktighet i treverk før maling

Vår hovedregel er at treverket ikke må ha høyere fuktandel enn 15 prosent. Men før det skal males eller beises er det uansett viktig at treverket er rent, fast.

Kommer det dugg på fuktig eller halvtørr maling, vil det kunne. For maler du våte vegger, kan du risikere å stenge fukt inne i veggen. Hvor lenge bør man vente før man maler etter at huset er vasket? Spesielt viktig er det at treverket i gamle vinduer er helt tørt. Skal en måle fuktighet i materialer, er måling i treverk det letteste. Han anbefaler derfor at man tørker av flater som er skitne før måling foretas.

Alt trykkimpregnert treverk må være tørt før man kan behandle det. Man kan enkelt måle fuktigheten i treverket ved hjelp av en fuktmåler. Du er også avhengig av at godt vær har tørket opp veggene dine etter vask før du maler. Fuktigheten i treverket ikke gå over 15-17%. Er det fuktig før eller etter du påfører huset maling er. Dessuten bør du ikke male treverket med fuktandel på høyere enn 15 prosent, sier han. Samtidig er heller ikke fuktig underlag gunstig, da fukten i treverket ikke bør.

Før du setter i gang med selve malingen, trenger husveggene en.