Fronter himolde

Det kan medføre at enkelt funksjonalitet ikke vil fungere normalt. De fleste ansatte må benytte direkte Fronter-pålogging (de hvite feltene for brukernavn og passord), men vi arbeider gradvis for at flere ansatte også skal få. Informasjon om instituttene, studiene, forskning, kursvirksomheten og velferdstilbudet.

Fronter himolde

Tilgang til kurs ved Avdeling ØIS (emnerom i Fronter) krever at studenter har godkjent utdanningsplan med aktuelle emner, eller meldt seg opp. Access to courses in Fronter requires that students are registered to courses in Studentweb. Normally access to courses will be given first.

Fronter HiMolde – Kom i gang med Fronter (For studenter). Knapp til Fronter på hjemmesiden til. Mange ansatte har allerede dette i orden, dvs at de logger på Fronter med samme passord. Via demoeksamen i Inspera finner du nedlasting for SEB: Logg på Inspera med Feide login (samme som til Fronter). Det er problemer med å logge på Fronter. Leverandør arbeider med å løse saken så snart som mulig. We are experiencing an issue causing some.

Det er undervisningsmeldinger som gir tilgang i Fronter. Sjekke at oppmeldingene dine er riktige. Menyvalg: Innsyn – Sjekk både undervisnings- og.

Fronter himolde

Hver oppgave har sitt eget rom i Fronter, og alle avviklinger av ei studiepoenggivende oppgave avvikles i det ene rommet. Største fordelen med Bolk er at vi kan generere en pdf-fil som kan legges ut i Fronter, til bruk for studentene. Inntil videre vederlagsfritt for studentene.

Ved aktivering genereres brukerID og passord som gir tilgang til student pc’er, e-post, Fronter og StudenWeb. Studentoppgaver og eksamen med anonym sensur har egne rom i Fronter. Eksamen uten anonym sensur avvikles som oftest i emne- eller. Studentweb, Fronter og digital eksamen. Oppmeldingsinformasjon gis via Fronter og e-post. Fronter vil bli brukt for innlevering av øvelser og kalender.

Fronter) og vurderingsmeldinger (genererer oppmelding til eksamen). Veiledninger og svar på ofte spurte spørsmål knyttet til bruk av læringssystemet Fronter legges inn i dette. Veiledninger og lignende som kun er. PRØVEEKSAMEN IBE150 PROGRAMMERING (4 timer, leveres som Zippa prosjekt i Fronter). Studentoppgaver er forfatterens åndsverk med de rettigheter og plikter det innebærer (jfr. Åndsverkloven). Elektronisk innlevering i Fronter er.

Normalt får studenter tilgang i Fronter dagen etter oppmelding i StudentWeb. Oppgaver og hjemmeeksamen leveres som regel i Fronter. Offisiell side for Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i.