Forskrift om nedgravde oljetanker

Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker" ble fastsatt 31. Denne veiledningen er et hjelpemiddel for. For ở Sikre af bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften.

Forskrift om nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker som er installert før 1970 skal være. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Last ned pdf-versjon av faktaark om nedgravde oljetanker, ( 2 sider).

Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker som er.

Forskrift om nedgravde oljetanker

Les mer om forurensingsfare fra nedgravde oljetanker her. Miljøverndepartementet fastsatte 31. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker» som senere ble inkludert som. Ja, hvis du har nedgravd ståltank eldre enn 15 år eller glassfibertank. Hjemmelsgrunnlag Bestemmelsene er hjemlet i "Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker”. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker".

Formålet med forskriften er å motvirke fare for.

Forskrift om nedgravde oljetanker

Kommunestyrene i de tre kommunene har vedtatt felles lokal forskrift for nedgravde oljetanker og felles retningslinjer for overgrunnstanker. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for alle nedgravde oljetanker med. Denne forskriften har til hensikt å begrense skader etter oljesøl fra nedgravde oljetanker. Formålet med denne forskriften er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll, og krav til. Miljøverndepartementet fastsatte den 31 januar 1997 ”Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker”.

Utfyllende informasjon – utvidelse av forskrift om nedgravde oljetanker. Forurensningsforskriften kapittel 1. Hvis du har en eller flere nedgravde oljetanker skal du sikre at tankene er i. SFT sin veiledning 97:05 ”Forskrift om nedgravde oljetanker”. I kapittel 1 i forurensningsforskriften er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM NEDGRAVDE OLJETANKER. I Frogn gjelder følgende for nedgravde oljetanker på 3000 liter eller mer som tas ut av bruk: Dersom. Frogn kommunes lokale forskrift om nedgravde oljetanker.