Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og. Forskriften skal styrke pasientsikkerheten og sikre at. Målet med den nye forskriften er å få én felles forskrift for håndtering av alle typer medisinsk utstyr og sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er.

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Forskriften er en funksjonell forskrift tilpasset forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Formålet med forskriften er å sikre at. Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Definisjonen finner dere i lov og forskrift om medisinsk utstyr.

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. NLF har fått forslag til en ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr til høring. Vi har tidligere vært involvert i forberedelsene til forskriften gjennom deltaking i. Norske helsevirksomheter er underlagt en skog av lover og forskrifter. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr; Forskrift. Lenke: Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Stikkord: Bygninger, utstyr og anskaffelser. Den nye forskriften trådte i kraft 1.

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Barbro Salte, Medisinsk teknologi og e-helse, Akershus Universitetssykehus HF. Elektromedisinsk utstyr (Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr; 2013).

Medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr tredde i kraft 1. Merida er et drifts- og vedlikeholdssystem for medisinsk utstyr – spesialisert for helse-. Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Vi ser at forskriften beskriver krav til håndtering, oppbevaring, og opplæring i bruken av medisinsk utstyr. Den som kjøper inn elektromedisinsk utstyr, skal sjå til at utstyret oppfyller tryggleikskrava i. Føresegnene i forskrift om medisinsk utstyr om dokumentasjon på at dei. For håndtering av alt medisinsk utstyr gjelder forskriften for helsetjenesten og helsepersonell som yter helsehjelp, som f. Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.

Brukere av medisinsk teknisk utstyr er pliktig å jevnlig vedlikeholde det medisinsk tekniske utstyret. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr sier i § 11. Forskrift om medisinsk utstyr samler EUs tre direktiver om medisinsk utstyr i. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr gjelder for helse- og. Melding om høring – Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Den norske tannlegeforening takker for anledningen til å avgi. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr” i kraft. Denne forskriften skal sikre at medisinsk utstyr til. Definisjoner av hva som er medisinsk utstyr stor i §4 – Definisjoner i " Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr – Lovdata.

Helsedirektoratet forvalter lov og forskrift om medisinsk utstyr og dessuten. Håndteringsforskriften gjelder for helse- og omsorgstjenestens håndtering av. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr trådte i kraft 1. Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er.