Forskrift om elektrisk utstyr

Formålet med forskriften er å sikre at elektrisk utstyr ikke medfører fare og sikre en hensiktsmessig grad av elektromagnetisk kompatibilitet. Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge eller som produseres i. Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik.

Forskrift om elektrisk utstyr

Kongen utferdiger tekniske forskrifter for hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, vedlikeholdes, drives og kontrolleres. Dette gjeld berre når du har merkt produktet slik at det går tydeleg fram at det ikkje kan omsetjast eller takast i bruk. Les meir i forskrift om elektrisk utstyr §§ 11. Forskrift om elektrisk utstyr stiller krav til det elektriske utstyret som er i salg.

Forskrift om elektrisk utstyr

Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge eller som produseres i Norge eller importeres fra en stat.

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften regulerer import og omsetning av det meste avspenningsutstyr. Elektriske installasjoner og tilhørende utstyr. FEL – Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektrisk utstyr stiller krav til de som produserer, importerer, omsetter, markedsfører og bruker elektrisk utstyr og materiell. More about Komiteen for elektriske husholdningsapparater i Sydney.

Det er kommet en ny forskrift fra DSB vedrørende Forskrift om Elektrisk Utstyr, FEU. Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetsnivå ved. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 10.

Forskriftene inneholder altså flere utfyllende regler som beskriver hvordan. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr – el-tilsynslova. Elektrisk utstyr skal være i samsvar med forskrift om elektrisk. Et produkt som er omfattet av direktivet om medisinsk utstyr omfattes ikke av EMC-direktivet, selv om utstyret. For elektromedisinsk utstyr gjelder forskrift 6. Forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet. Elektrisk utstyr som ikke har CE-merking eller som ikke har dokumentasjon på at det oppfyller gjeldende sikkerhetskrav for utstyret. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. JØRN HOLTAN utstyr, inkludert høyspenningsutstyr, tilkoblet lavspenningsanlegg. Forskriften gjelder også for elektrisk utstyr som er. Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr, samt forskrift om elektriske bygningsinstallasjoner inneholder en rekke bestemmelser om utførelse. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr – (el-tilsynsloven), se Lovdata; FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.