Forenklet byggemelding skjema

Byggesak – søknad etter plan- og bygningsloven er en kommunal skjemaordning. Velg "blanketter for utskrift" dersom du ønsker å fylle ut blankettene for hånd. Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.

Forenklet byggemelding skjema

Jeg skal sende en byggemelding til kommunen. Jeg gjorde dette for et par år siden også, og da brukte jeg et skjema. Byggesaksblanketter og skjema til plan- og bygningsloven får du elektronisk gjennom ByggSøk, på nettsiden til DiBK eller ved å henvende deg.

Da får du enten krav om full byggemelding eller de kommenterer.

Forenklet byggemelding skjema

Ta kontakt med kommunen for å få skjemaer og veiledning til utfylling. Søknadsskjema: I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og beskriver hva du skal gjøre. Legg gjerne ved et følgebrev hvis det blir liten plass i skjemaet. Byggetiltak på bebygd eiendom (Byggemelding). Last ned redigerbare skjemaer her: Skjemaer for nabovarsling. Noen som har fylt ut forenklet byggesøknad? På denne siden finner du alle skjema, søknader og blanketter samlet.

Du kan også navigere etter tema ved å klikke på kategoriene i venstre meny. Dersom du ønsker å fylle ut skjema for hand eller i PDF fil eller at du ikke kan bruke BYGGSØK, har vi laget blanketter for deg.

Forenklet byggemelding skjema

På denne siden vil du finne elektroniske skjema og skjema som kan lastes ned for utfylling. Her ligger også dokumenter som pris- og gebyroversikter for flere av. Veiledere, retningslinjer, normer, skjemaer, område- og planprogrammer og kommunedelplaner. Vi ser helst at du bruker e-skjemaer i plan- og byggesaker. Gjennom den nasjonale løsningen ByggSøk kan du sende byggesøknader elektronisk til oss, men. Her finner du tjenester og skjemaer som er relevante når du ønsker å bygge.

Søk via ByggSøk (Direktoratet for byggkvalitets nettsider) forenkler behandling av. Meldeskjema for bygning eller tiltak som er unntatt søkeplikt (.pdf). Målet med endringene er å forenkle byggereglene for eksisterende byggverk. Her finner du en oversikt over skjema Elverum kommune har tilgjengelig per i dag. Noen av skjemaene er elektronisk og kan fylles ut på skjerm og sendes inn. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på.