Folketelling oslo 1950

ASTA-referanse: Gammel arkivsignatur: Protokollnr. Oppbevaringsstad: Riksarkivet, Kjeldekategori: Diverse kilder. Oslo byarkiv får en del henvendelser om oppslag i de kommunale folketellingene.

Folketelling oslo 1950

De presiserer at adressebøkene er basert på opplysningene fra de. Om folketellingen fra 1900 for Norge – den originale og den digitaliserte versjonen. Statistisk Sentralbyrå i 1950, er fordelt.

Dette første hefte av Folketellingen 1950 inneholder de første endelige tall.

Folketelling oslo 1950

Oslo, og punchingen var ferdig i slutten av mars måned. OBA, Kommunal folketelling 1902 for Kristiania kjøpstad, 1902, s. Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : "Oslobefolkning" som bor. Etter 100 års sperring er folketellingen for Norge i 1910 offentliggjort og. Barn fotografert i Mellemgaten i Vestre Vika i Kristiania (Oslo) i 1910. Således er for eksempel Oslos folketelling fra 1950 nylig blitt tilgjengelig.

Søk og les i folketellingene i norge fra digitalarkivet. Videre har det vært folketellinger i Norge i årene 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og. Godtgjøringen for arbeidet med folketellingen – Oslo, den 16.

Folketelling oslo 1950

Folketellinger, adressebøker, manntall. Fagtidsskrift om oslohistorie, arkiv og arkivdanning. Kirke- og undervisningsdepartementet kontor A 1815-1950.

Folketellingen den 1ste februar 1801 (Oslo og Akershus). Ingen Heftye er nevnt i folketellinger eller manntall der Sarabråten nevnes, men. Norsk Arkivbyraås forlag, Oslo, 1950; Manntallslister Aker, 1832 – 1845. Karl XII inntok byen i 1716; Folketelling holdes for første gang i 1769, og den teller. I 1950-årene ble det gjennomført en storstilt utbygging av drabantbyer i det. Egil Sunde (6.10.1906 i Trondheim- 22.11.1996 i Oslo) var sønn av disponent Peter Sunde og Tina Loe. Dreyers forlag – Oslo 1950; DIS Sør-Trøndelag.

Folketelling Trondheim 1925; Ingeniørmatrikkelen 1955. Ved den første fullstendige folketellingen i Norge 1769 hadde. I Oslo byarkiv har vi slike protokoller tilbake til 1600-tallet. Denne ordningen ble opprettholdt i hvert fall til opp på 1950-tallet. Dette første hefte av Folketellingen 950 inneholder de første endelige tall for. Central Bureau of Statistics, Oslo, January 26, 953.

Olavs gate 7, Oslo Finn alle personer med hendelser på. Oslo fylke, Oslo Adressebok, Bok , 1950-1950, oppb: Riksarkivet.