Folketelling 1950

Folketelling 1950 og 1960 – posted in Arkiv: Fins det en oversikt over antall personer på hver matrikkelgård i ft 1950 og 1960 for de. Ved folketellingen i 1950 var folketallet i Norge på 3 278 546. Det var et kvinneoverskudd på nærmere 28 000, noe som var lavere enn.

Folketelling 1950

Dette første hefte av Folketellingen 1950 inneholder de første endelige tall. Folkemengde i overførte områder 1946—1950 og korrigert stigningsprosent for. I 1769 hadde Noreg si første folketeljing, mens den førebels siste var i 2011. I alt er det gjennomført 22 landsomfattande folketeljingar i Noreg.

Folketelling 1950

Folkemengde og areal i de ymse administrative inndelinger av landet.

BufretLignendeSøk og les i folketellingene i norge fra digitalarkivet. Videre har det vært folketellinger i Norge i årene 1920, 1930, 1946, 1950, 1960. OBA, Kommunal folketelling 1902 for Kristiania kjøpstad, 1902, s. I 1960 talte Norges befolkning 3,59 millioner mennesker, en økning på 9,5 prosent fra forrige folketelling i 1950. Folketellingen i 1960 var siste gang en. Godtgjøringen for arbeidet med folketellingen – Folketellingen 1. Etter 100 års sperring er folketellingen for Norge i 1910 offentliggjort og søkbar. Således er for eksempel Oslos folketelling fra 1950 nylig blitt.

Folketelling 1950

N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK.

Publisert: Oslo : (Aschehoug), 1954. Kristiania folketelling 1923 (til daglig forkortet KraFt1923) er et. Har også etternavnet Olsen og Svensen. Undersåkers Kyrka, Jemtland, Sverige Barn: 1. Folketellinger 1815, 1825, 1835, 1845; 4. Kirke- og undervisningsdepartementet kontor A 1815-1950. Schreiber 1888-1950 Folketelling 1930 Platte, Nebraska. Frants Godtfred Peder Sundstrøm 1876-1950 Folketelling 1911 Holbæk.

Peter Christian Julius Christensen Tarp 1863-1944 Folketelling 1911 Ålborg s. Ved alle folketellingene fra 1845 til 1930 ble det hentet inn oppgaver over tallet på samer og kvener. Charlotte giftet seg med Jeremiah Driscoll den 15 Jan 1949 i Fargo. Ved den første fullstendige folketellingen i Norge 1769 hadde landet 723 618.