Folketall norge 2016

Norges befolkning passerte 5 millioner i 2012, en økning på over 1,7 millioner. Endringar frå tilsvarande periode året. I dag er folketallet i Norge på 5,2 millioner. Vi passerte 5 millioner i 2012, og da hadde det gått 37 år siden vi passerte 4 millioner i 1975. Statistisk sentralbyrå 5 213 985 personer. Det er anslått av SSB at Norge vil nå seks millioner i år 2030. Norge er en enhetsstat, med to administrative nivå under staten: fylker og kommuner.

Norges folketall passerte 5 millioner i mars 2012, den første millionen ble. Stadig flere nordmenn oppgir at de ikke tror på Gud 18. Ifølge SSB vil Norges folketall passere Danmark og Finnland før 2040. I 1942 passerte folkemengden i Norge 3 millioner, i 1975 4 millioner, og ved inngangen til 2012 hadde landet 4 985 870 innb. Offisielle tall viser at det bor nesten 5,1 millioner mennesker i dette landet. Men det reelle tallet er trolig langt lavere.

Likeledes har det blitt færre innbyggere i alderen 25-39 år – og denne aldersgruppen har gått fra en andel på 22,6 prosent i 2000 til 20,3 prosent i 2016. Det tok 37 år for Norges befolkning å gå fra fire til fem millioner. Tallet på nordmenn – og bergensere – øker fortsatt. Om noen år går vi forbi Danmark og Finland i folketall. I 2060 forventer de et folketall på rundt sju millioner i Norge. Telemark hadde nedgang i folketallet i 1. Halve Kommune-Norge faller i folketall. Nordland fremstår i 2016 som det mest utfordrende fylket i forhold til befolkningsutvikling i Nord-Norge, men er også landsdelens klart største fylke målt i folketall.

Norge – Uganda 25 år med energisamarbeid. Det petroleumsrelaterte samarbeidet mellom Norge og Uganda. Norge passerte 5 millioner mennesker noen måneder senere. Folketallet i Akershus hadde økt til over 600 000 innbyggere pr august 2016 – les en artikkel her. Folketallet var på 601 789 personer per. Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Kommunens driftsbudsjett for 2016 er på ca 3 milliarder kroner.

VG Nett) Befolkningsveksten i Norge øker dramatisk og nye anslag fra SSB. Men allerede i 2016 mener SSB at innvandringen til Norge vil synke. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrte områdene Færøyene. Dette er Norge 2016 – Hva tallene forteller (SSB). Blir denne lav, vil Norges folketall bli vel 6 millio ner rundt 2050, mens høyere innvandring kan bringe. KER: Folketallet i Norge stiger og ventes å nå 6 millioner om 14 år. I dag er folketallet i Norge 5,2 millioner. Andre hovedpunkter er at folketallet i Norge økte siste kvartal med 15.

Hele økningen i folketall i andre kvartal skyldes fødselsoverskudd på 1. Oslo hadde en positiv flyttebalanse med Norge for øvrig med 293 flere innflyttere. Det 80 kilometer brede og 100 kilometer lange Østfold er Norges nest minste fylke. Barn på tur i byheiene Ifølge tall fra. Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge.