Fn undervisningsmateriell

FN-kahoot – den nasjonale konkurranse er avsluttet, men din skole kan fortsatt delta i FN-kahooten. Rettighetsslottet er eit populært digitalt undervisningsmateriell tilpassa barn. Alle skoler som støtter SOS-barnebyer får gratis undervisningsmateriell, som understøtter.

Fn undervisningsmateriell

I tillegg har vi laget et hefte med fokus på FNs Barnekonvensjon. FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale. FN-sambandet kan tilby materiell, undervisningsmateriell, kurs og foredrag. Globalis er FN-sambandets interaktive verdensatlas med masse informasjon om globale forhold. Her finner du blant annet statistikk.

De blir også kjent med FN-erklæringen om barns rettigheter. Rettighetsslottet er et digitalt undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen. Foredrag på skolen; – Undervisningsmateriell; – Pedagogiske verktøy; – Nettsider; – Film. FN-sambandet tilbyr foredrag til elever i alle alderstrinn, samt lærere. Tips og opplegg (Lær om FN i Barnehagen, Min stemme). Video, undervisningsmateriell (Senter for IKT i utdanningen).

FN-pakten trådte i kraft den dagen i. Fakta om UNICEF, UNICEF Norge, arbeidsområder, undervisningsmateriell.

Fn undervisningsmateriell

Utforsk FN som organisasjon, konvensjoner og rettigheter i forbindelse med. Malimo – norsk undervisningsmateriell. FN-sambandet arbeider med å tilby undervisningsmateriell, kurs, rollespill og foredrag, rådgivning og pressetjenester. I utgangspunktet innebærer dette helt konkret at vi mottar et medlemsblad to ganger i året, at vi får tilgang på gratis undervisningsmateriell, at vi får rabatt på kurs. Utforsk FN som organisasjon, konvensjoner og rettigheter i forbindelse med FN-dagen eller ellers i året. Skole er FN-sambandets skolesider, hvor du finner alt fra. Her finner du flott undervisningsmateriell om menneskerettighetene, blant annet i form av.

FN har beregnet at 25% av barna som begynte på skole i 2011 kommer til å slutte før de har. FNs konvensjon om barnets rettigheter. Plakat med barnevennlig, forkortet utgave av FNs barnekonvensjon. Forrige uke fikk barn og unge fra utvalgte land en unik mulighet til å besøke FN i New York for å diskutere barns rolle i fredsarbeid. Land som ikke arbeider for barns rettigheter vil betale prisen ved svakere vekst og utvikling, sa Tine Mørch Smith, norsk ambassadør til FNs. Finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere.