Fn store norske leksikon

FN er en internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945, med hovedkontor i New York, USA. FN-pakten er det grunnleggende dokumentet til De forente nasjoner, og fastsetter organisasjonens formål og prinsipper, medlemslandenes.

Fn store norske leksikon

FN-sambandet er en uavhengig informasjonsorganisasjon med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. FN-dagen for å minnes den dagen i 1945 da FN-pakten trådte i kraft og organisasjonen FN ble til. FN (De forente nasjoner) ble opprettet i 1945. FNs generalforsamling er sammen med Sikkerhetsrådet det mest sentrale hovedorganet i FN.

Fn store norske leksikon

United Nations Development Program, FNs utviklingsprogram, er FNs ledende organisasjon for finansiering og samordning av det multilaterale. Den internasjonale skipsfartsorganisasjon, til 1982 kalt IMCO (Intergovernmental Maritime Consultative Organization), er en av FNs.

UNESCO er FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Det er forkortelsen for United Nations Educational. FNs høykommissariat for flyktninger fikk Nobels fredspris 1954 for arbeidet med å hjelpe Europas flyktninger etter andre verdenskrig, og i 1981. I realiteten har NATO siden 1991 praktisert en slik strategi i og med at alliansen har sagt seg villig til å stille styrker til disposisjon for FN eller. Menneskerettighetsrådet, forkortelse for United Nations Human Rights Council, FNs menneskerettighetsråd, et FN-organ opprettet 2006. FNs barnefond ble opprettet av FNs generalforsamling i 1946 for å yte nødhjelp til krigsrammede barn i Europa og Asia etter andre verdenskrig.

Ban Ki-Moon er FNs generalsekretær fram til utgangen av 2016.

Fn store norske leksikon

Han ble utnevnt til generalsekretær i FN i 2007, og ble i 2011 gjenvalgt til en. Store norske leksikon er et ikke-kommersielt leksikon skrevet av fagfolk. Den offisielle kontoen til redaksjonen i Store norske leksikon. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Lim inn URL til ønsket seksjon i din RSS leser.

Sider i kategorien «Fagansvarlige i Store norske leksikon». Under vises 44 av totalt 44 sider som befinner seg i denne kategorien. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål beskrevet som. FN (United Nations – UN) ble i kjølvannet av Andre verdenskrig etablert den 12. FN regner med at minst førti prosent av den globale økonomien er avhengig. Men i verden for øvrig ble de sett på som en eneste stor bevegelse, omtalt. FN-sambandet, Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. I FNs sikkerhetsråd skal medlemmene samarbeide om å stoppe store krangler i verden.

FN ble etablert i 1945, samme år som andre verdenskrig ble avsluttet. Her er særlig FNs og den Afrikanske Unions roller i Afrika viktig. Kilde: Store Norske Leksikon og NUPI. I 13 år er fred og sikkerhet blitt ivaretatt av FN. I definisjonen til FN knyttes rasisme til diskriminering og det offentlige liv. Erik Solheim var en av to til tre kandidater det sto mellom etter flere intervjurunder for FNs generalsekretær.