Fn samling barnehage

Når en skal arbeide med å gjøre barnekonvensjonen kjent i barnehage og småskole, er det naturlig å ta utgangspunkt i barna. Det betyr at en griper fatt i barnas. Det vi velger å legge vekt på, er hva FN s barnekonvensjon sier om barns. Samlingen har allikevel mest fokus på hva barna tenker om andre barn og om. Vi startet dagen med FN samling på småbasen. På samlingen snakket vi om hvorfor vi markerer dagen og viste flagg til de forskjellige nasjonaliteter vi har i. En vellykket markering av FN-dagen for små og store.

Fn samling barnehage

Vi startet dagen med fellessamling på Furustua med sang og eventyr. Barna fikk høre om "Løven og musa". I steden var han heldig og gikk i en klok barnehage som tok utgangspunkt i det han. Bruk den i samlingen når man skal fortelle selv eller når barna skal fortelle. I dag har vi hatt samling om fadderbarnet vårt Maria, SOS barnebyer, FN dagen og barnas rettigheter (barnekonvesjonen). Vi har sett på forskjellige flagg fra alle.

Før selve FN dag feiringen: Personalet og barna har samlinger om hvorfor vi har en slik dag. Granittene inviterte de andre avdelingene til FN – samling i dag 24. Vi fikk blant annet høre sangene: "Vil du være vennen min", "En.

Fn samling barnehage

Krokane barnehage er ein barnehage med 11 ulike nasjonalitetar. Ein viktig dag å markere, for å vise mangfoldet og vennskapet på tvers av. Uke 42 og 43 har barnehagen ekstra fokus på likeverd og vennskap.

Vi inviterer til fn-markering i barnehagen. Oskar Braaten barnehage FN-dagen, og samlet inn penger til Redd Barna. Da minner vi om Forutaksjonen imorgen 24. Det blir cafè med kaffe, saft, boller og kaker. I uke 43 hadde avdeling Øyeblikket FN uke for å utdype temaet om FN dagen 24. Som en avslutning på dette temaet hadde vi. Formålet med undersøkelsen er at barnehagen får informasjon vi kan bruke til å. På fredag hadde vi en herlig fellessamling, hvor de voksne dramatiserte. Velkommen til markering av FN-dagen i barnehagen mandag 24.

Vi ønsker foreldre og foresatte velkommen til markering av. Vi gleder oss til en spennende og innholdsrik dag!