Flyktninger i dag

For 6 dager siden – Flyktninger i en gummibåt på vei mot den greske øya Chios fra Cesme i. Ein gjeng på rundt 30 gjekk til angrep på leiren både i går og i dag. Ved inngangen til 2016 var det 21,3 millioner flyktninger i verden, mennesker.

Flyktninger i dag

Over 5 millioner palestinske flyktninger i Midtøsten. FN advarer mot at pengemangel vil føre til snarlige kutt i matrasjonene til saharawiske flyktninger. Samtidig er situasjonen mellom marokkanske styrker og. BufretLignendeRundt 60 millioner mennesker er i dag på flukt i verden på grunn av krig eller forfølgelse. Disse menneskene er enten på flukt i sitt eget land eller de har flyktet til.

Hva er det som forårsaker de største flyktningstrømmene i verden, hva har antallet flyktninger vært de siste årene og hvilket land har flest. Vi skal se nærmere på antallet flyktninger som bor i Norge i dag, og i hvilken grad de har fått innpass i utdanningssystemet og arbeidsmarkedet. Tallene viser oss hvilke land som har tatt i mot flest flyktninger. For 2 dager siden – Dette kommer frem i Twitter-meldinger fra redningssentralen på Kanariøyene ved åttetiden i dag tidlig og informasjon fra Røde Kors. Utrolige redningsaksjoner: 3000 flyktninger reddet i dag. SPEDBARN: Blant de 3000 som ble reddet var det også et fem dager gammelt. Kommer 100 nye flyktninger hver dag. Vi opplever stor grad av velvilje fra kommuner og lokalsamfunn til å opprette nye mottak.

Flyktninger i dag

Andelen flyktninger som ankommer Hellas har sunket med 95 prosent siden nyttår. Men fortsatt strømmer flyktninger til Italia. Flyktningene dro hovedsakelig til nabolandene, Libanon, Syria, Jordan og Egypt. Med sine etterkommere teller de palestinske flyktningene i dag 4,25 millioner. Flyktninger, er ifølge FNs flyktningekonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor. Flyktninger er de menneskene som må flytte på seg mot sin vilje.

Idag, på Verdens dag for flyktninger bør vi huske på de titalls millioner av flyktninger og andre. Flere titalls-millioner mennesker er på flukt i verden i dag, hvis vi tar med dem som er på flukt i sitt eget land. Og tallet på flyktninger øker stadig. I dag kan kommunene søke om 80 prosent refusjon for sine utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger. Neste uke kan Filmcamp bli mottak for inntil 50 enslige, mindreårige asylsøkere. Men allerede i dag kan det komme 50 akuttplasserte flyktninger til Filmcamp.