Filtre for vann

Rent vann for en sunnere og friskere hverdag:. Vi har filtre som fjerner sand, smuss, smak, lukt, klor, kalk, smitte, i tillegg til bakteria og sporer som Giardia og. Hvor mye vann går gjennom hvilket filter?

Filtre for vann

Vi har flere systemer som tillater deg å oppgradere og sikre din vannforsyning. I tillegg til vanlige filtre kan du koble UV. Enkel guide til filtre som renser vann: Vann kommer fra en rekke kilder: Felles er at kvaliteten er så forskjellig.

Det være seg farge, lukt, smak, som setter seg i. Selv om filtrering ikke renser vann, kan det være et nødvendig første skritt for å unngå, at partikkler forhindrer den egentlige rensning. I filteret passerer vannet en ionebyttemasse, hvor humussyren byttes ut mot kloridioner. Prosessen går i sekvenser med regenerering, utladning og regenerering. Vel-vann filtre er filtre som behandler vel vannet før det når springen, fjerner urenheter, sediment, og patogener. Anvendelse av et filter på brønnvann er utformet. Vann fra vannverk, sandfiltrering, behandling av overflatevann. Etter oksygeneringen filtreres vannet i sandfiltre, som lages som lukkede eller åpne filtre.

Alt vann kan gjøres gullende rent, det spørs bare hva vi er villig til å betale. Ved rensing av vann bruker vi enten lufting, utfelling, filtrering, jonebytting, omvendt osmose og desinfesering – eller en kombinasjon av disse metodene.

Filtre for vann

Partikkelfiltrering til kaldt eller varmt vann. Filtrering av væsker og kjemikalier. Lettutskiftelige filterposer til gjenbruk. Filtrering: Vann passerer gjennom et filter som fanger opp små partikler. Jo mindre porene er, jo mindre må partiklene være for å passere gjennom.

Det finnes en rekke ulike filtreringssystemer med forskjellige typer filtre tilgjengelig. I hovedsak er det tre forskjellige typer filter som brukes, de er «sand», «kassett». Alkaliske filtre basert på Miljø Filterkalk er relativt enkle i drift og oppbygging. Vannutskillerfiltrer er produsert for å fjerne vann, partikler og forurensing fra drivstoffet uten å hindre dieseltilførsel. Slike filtre får du for noen få hundrelapper f. Ved bruk av selvrensende automatiske filtre, blir til og med regelmessige avbrudd for vedlikehold og rengjøring av filteret overflødig, da automatikkfilteret for. For mange hagedameiere er et filter til dammen en helt uunnværlig del av det å ha et slikt anlegg i hagen.

Filteret sikrer at vannet forblir rent og klart, og det er jo.