Filter drikkevann

Vårt utvalg spenner seg fra enkle filter som gir drikkevann til kjøkkenbenken, til helautomatiske og driftssikre renseanlegg for større vannmengder. Rent vann for en sunnere og friskere hverdag:. De som har et utrygt forhold til sitt drikkevann, blir også flere.

Filter drikkevann

Patentert rensesystem for privat husholdning, som løser dine utfordringer. Systemet er i tillegg meget enkelt å installere og krever minimalt vedlikehold. UV-sterilisering av drikkevann SStråler fra lysets spekter – på 254 nm har lenge vært kjent for deres egenskap til å trenge inn i mikroorganismer og å ødelegge. Unik Filtersystem AS tilbyr komplette løsninger, inklusive bygningsmasser.

Filter drikkevann

Når vi snakker om vann tenker vi gjerne på drikkevann og kravene som knyttes til dette.

Et slikt filter vil også være en god måte å sikre bedre virkningsgrad på. Vann med høye verdier før rensing får etter rensing verdier. Et forsølvet keramisk filter med partikkelstørrelse på 0,3 um som skal fjerne alle. UV anlegg: Ultrafiolett stråling (UV) en pålitelig, effektiv og miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. Bakterier, virus og cyster i vannet blir. Vannet blir renset der hvor du trenger det, og du får rent vann, uansett hvor. Filter med stor kapasitet som renser alt forbruksvann til drikkevannskvalitet.

Hytte- og fritidsfilteret et er frittstående filter for rensing på steder hvor det ikke er innlagt vann.

Filter drikkevann

Her kan snøvann, takvann, brønnvann, samt vann fra bekk og. Dette gir forbrukeren et rent og godt drikkevann. Bruksområder Aktivt kullfilter egner seg blant annet for bruk til boliger, gårdsbruk og industrianlegg. Når forurenset eller antatt forurenset vann skal brukes til drikkevann, må. De mer avanserte utgavene har i tillegg "UV-filter" som tar siste rest. Om du er usikker på drikkevannet bør du ta en prøve av det først.

Roald Pettersen Vannbehandling AS er spesialist på produkter og tjenester innen rensing av drikkevann og prosessvann. Vannfilter som fjerner dårlig lukt og farge på vannet. Med et drikkevannsfilter får du friskt og rent vann fra springen. Sunnataggen tilbyr vannfilter, vannbehandlere, vannioniserere som sikrer drikkevann av høy kvalitet. På let etter vann filtrering som fungerer? Vi i Vivatap har laget en enestående løsning som er unik i verden.

I stedet for å tømme alt vannet gjennom et vann filter. Amiad filtersystem for drikkevann, prosessvann og sjøvann. Biovac har agentur i Norge på Amiad filtersystemer. Rent og godt drikkevann med Honeywell filter. Det generelle oppfatningen i Norge er at vi har rent og friskt drikkevann men det er kun tildels.