Filipstad byggestart

Detaljreguleringsplan for E18 under lokk og Ring 1 til offentlig ettersyn 2018: Tidligst mulig byggestart for E18-prosjektet (forutsatt finansiering). Jeg ønsket et taktskifte og at vi skal få til byggestart i 2017. Min ambisjon er at vi skal bli enige om en fremdrift.

Filipstad byggestart

Styringsgruppa for Oslopakke 3 har prioritert prosjektet i revidert avtale om Oslopakke 3 (mai 2012). Endelig finansiering og byggestart er imidlertid ikke avklart. Det bør ikke bygges boliger på Filipstad-området på minst 20 år. Også SV er redd for at flertallet i byutviklingskomiteen sier ja til snarlig byggestart på Filipstad. Når E18 legges i tunnel, kan Filipstad omsider bli en integrert del av Oslo.

BLI MED PÅ PLANSMIE FOR FILIPSTAD: MANDAG 26. MARS Fra mandag til torsdag 29 kommende uke arrangeres det åpen plansmie der. Forslagsstillerne ønsker en rask avgjørelse og byggestart i år. De folkevalgte får kniven på strupen og Oslos innbyggere settes på sidelinjen. Reguleringsplanene for Filipstad legges snart frem for offentlig ettersyn, og grunneierne håper på byggestart i 2013. Grunneierne Oslo Havn og Rom Eiendom er mer eller mindre enige med plan- og bygningsetaten i Oslo om reguleringsplanen, og det kan bli.

Bydelsutvalget på Frogner vil ha fortgang i planene om ny skole på Filipstad, helst med mulig byggestart så tidlig som i 2014. Bjørvika, ensidig motivert av tomteierens økonomiske interesser, gjentar seg nå i Filipstad. Rammesøknad for det første kontorbygget er innvilget, og det siktes mot byggestart i løpet av 2016. Samarbeidspartner er K2 Stavanger AS. Rom Eiendom kan tjene 5 milliarder på å selge tomtene på Filipstad i Oslo. Bård Folke Fredriksen, håper på byggestart på Filipstad i 2013. Oslo Havn KF ber om umiddelbar byutvikling og salg av Hans Jægers kvartal på Filipstad. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) ønsker en fortgang i planarbeidet for Filipstad og har ambisjoner om en byggestart i 2017.

Tjuvholmen ligger vest og ytterst i Pipervika, landfast med Filipstad brygge, med broforbindelse til Aker Brygge og med. Det er nærmest utrolig at man kan utlyse konkurranse om utbygging av Tjuvholmen, med byggestart juli 2004 uten å ta hensyn til Filipstad. Box Lifestyle har en unik mulighet til å utnytte 4 mål eiendom på Filipstad i Oslo Havn. Vi har byggestart på kontorer og produksjonslokaler for Modus Design i. Byggestart var i 2005, og høsten 2007 flyttet de første inn. Tjuvholmen – med boligstrukturer langs vannkanten og en bro som forbinder området med Filipstad. En helhetlig og fremtidsrettet plan for en helt ny bydel i Oslo.

I samarbeid med Oslo Havn KF har Rom utarbeidet en plan for utvikling av Filipstad. Områderegulering Filipstad – bemerkninger fra grunneierne Oslo Havn KF og Rom. Nordområdet -‐ urimelig at byggestart i sør skal. Slik vil naboene ha det på Filipstad, med senketunnel. Grunneierne håper på byggestart i 2013. Dermed kan det bli byggestart for første del, som går fra Lysaker til. I Oslo kommune er det en delstrekning fra Filipstad til Lysaker. Og det er fortsatt tre år igjen til planlagt byggestart i 2017.

Kompromisset i Oslopakke 3 – der E18 mellom Filipstad og Asker er selve. Detaljregulering på Filipstad i Oslo sentrum for Oslo Havn KF. Vi skal bistå Oslo Havn i arbeidet med de tre ulike planene, med hovedvekt på. Det ligger til rette for at reguleringsplan Filipstad kommer til behandling i 2012. NVE fastsetter når byggestart skal anses å foreligge. Realistisk byggestart er to år etter at områdeplanen for Filipstad er vedtatt av Oslo bystyre, det vil si: – Hvis spaden settes i jorden to år etter at.