Fg regler brannalarm

Regler for automatiske brannalarmanlegg (1.9.2007) Revisjon 3. Med et FG-godkjent automatisk brannalarmanlegg menes at det er:. NS 3960:2013 er standard for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Fg regler brannalarm

Standarden erstatter FG-reglene, med unntak. FGs regler, for å være FG-godkjente. FG stiller krav til kompetansen til personer og foretak som skal jobbe med brannalarmanlegg i næringsbygg, landbruk og. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg ble iverksatt fra 1.

Fg regler brannalarm

Dette er nye FG-regler for sertifisering av personell innen automatiske. FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier, FG-730:8. FG-regler for automatiske brannalarmanlegg, sertifisering av personell.

Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier, FG-730:11. Ny Norsk standard for brannalarmanlegg NS3960 ble innført høsten 2013. Imidlertid ble det vurdert som akseptabelt å benytte FG-reglene og. Fagstoff: Her finner du en oversikt over gjeldende regelverk for alarmanlegg, med lenker til disse. Installasjon og vedlikehold av brannalarm dekkes i Norge av forskrifter.

Fg regler brannalarm

Gjennomføring: Programmet for dagen vil være: Kl.

Forskjellen mellom FG regelverk og NS 3960. Kravet er også at installasjonen utføres etter FG-regelverket. Les igjennom ”Regler for automatiske brannalarmanlegg” for at du skal vite hvordan. Påbud om brannalarmanlegg gis med hjemmel i ovennevnte regler. FG-reglene for innbrudds- og overfallsalarmsystemer ble vedtatt av. Kapittel 0 Forord 0 FORORD Regler for automatiske brannalarmanlegg er utarbeidet av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) og Noralarm. FG’s regelverk av 2007: Beskriver hvordan brannalarm og talevarslingsutstyr skal.

I 1932 ga det som den gang het Den Norske. Brand-Tarifforening ut regler som er forløperen til de FG regler vi kjenner i dag. FG 750 – automatiske brannalarmanlegg. FG etablert nye regler for automatiske brannalarmsystemer – FG-750 sertifisering av personell og FG-760. FG-godkjente røkdetektorer (EN 54-7) mot alarmsentral kan brukes. Alarmkategori 2: Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder.