Ferdigattest mangler

Norske boliger mangler ferdigattester. Les også: — Dette er et eksempel på prosjekter uten ferdigattest her i Drammen, sier eiendomsmegler. Eier du en bolig eller hytte, bør du sørge for å ha en ferdigattest på. Når man er på visning er det lett å overse feil og mangler. Det viser seg at ferdigattest mangler for en del byggetiltak som er oppført. Mange møter denne problemstillingen når de skal selge eller kjøpe hus. Selger du boligen din uten ferdigattest kan du tape store penger, advarer.

Ferdigattest mangler

Attesten gir ingen absolutt garanti for at bygget ikke har feil og mangler. Når ferdigattest utstedes lang tid. Manglende ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil kunne innebære en mangel etter bustadoppføringslova eller avhendingsloven. Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Det bør føres protokoll over påpekte feil og mangler, og det er lurt å gi. Det går frem av proposisjonen at ferdigattest mangler for en god del byggetiltak. Det følger av lov om eiendomsmegling § 6-7. Det forelå ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for eiendommen ved.

Eiendomsutvikleren Kristian Haug er for andre gang ute i markedet for å selge villaen sin på Bygdøy.

Ferdigattest mangler

Parallelt søker han om ferdigattest på. Hovedbegrunnelsen for ikke å kreve ferdigattest for eldre bygg er rent praktisk. I mange av sakene er det store mangler i kommunenes arkiver. Vi skal kjøpe et hus fra 1850,men huset mangler ferdigattest,fordi på den tiden huset blei bygd så fantes det ingen regler om at man trengte. Overtagelse av Ny bolig, men ferdigattest mangler. Hei, Jeg vet at det er mange utrolig kloke hoder i dette forumet. Kjøpte i 2004 en enebolig hvor det ikke var utstedt ferdigattest og midlertidig.

Mangler tegningene så må du antagelig lage et slags. Mange tiltak i Asker mangler midlertid brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden før nye bestemmelser om. Kommunenkan avslutte saken med ferdigattest-utenansvarsfetter. Det typiske eksempelet er manglende ferdigattest. Om ferdigattest mangler på eiendommen er dette en type opplysning som megler absolutt bør gi kjøper.