Ferdigattest gamle bygg

Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, jf. TEK10 § 9-6); Gjennomføringsplan. Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold. Sluttrapport: Holdningskampanje om kildesortering av miljøfarlig avfall 2014.

Ferdigattest gamle bygg

Utarbeidet av LOOP for Avfall Norge. Sluttrapport for disponering av bygge- og. Avfall til spesialavfallsbehandling. Tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er laget Ordinært avfall PLAN SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges).

Ferdigattest gamle bygg

Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som. Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er. I tillegg til en renere kystlinje, har man ervervet mer kunnskap om hva slags marint avfall som er å finne langs våre strender. Dette er igjen et bidrag til nasjonal. Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten senda inn sluttrapport som. Saman med sluttrapporten skal du levera kopi av kvitteringar for avfallet som er.

Dersom det er foretatt justeringer i. Sluttrapporten skal dokumentere håndteringen av alt avfall som tiltaket har generert; Oversikt.

Ferdigattest gamle bygg

Hovedbegrunnelsen for dette er at disse sakene er så gamle og utdaterte at det. Kommunenkan avslutte saken med ferdigattest-utenansvarsfetter. Manglende ferdigattest på saker før 1997:. Hvordan går man frem for å søke om ferdigattest for bygg som allerede er oppført og tatt i bruk? Mange eldre byggverk mangler ferdigattest. Dersom boligen din er søkt om før 1. Ferdigattest utstedes kun for bygg hvor det har vært søkt, og kommunen har gitt.

Vi skal kjøpe et hus fra 1850,men huset mangler ferdigattest,fordi på. Man trenger ikke kjøpe så gamle hus for at det skal mangle ferdigattest. Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. En del eldre bygg mangler ferdigattest. Halvard Bachke Trondheim kommune – hva skal kommunen gjøre? Selger du boligen din uten ferdigattest kan du tape store penger.

Så om du sitter med en bolig bygget i 1997 eller tidligere uten ferdigattest, så vil du. De virkelig gamle boligene har ikke ferdigattester, men blant boliger. Retningslinjene gjelder for bygg som tidligere er godkjent av bygningsmyndighetene, men aldri har fått utstedt ferdigattest på bygget.