Ferdigattest bolig

Hvilke regler gjelder for krav til ferdigattest og midlertidig brukstillatelse for nybygg? Eier du en bolig eller hytte, bør du sørge for å ha en ferdigattest på bygningen. Det er kommunen som utsteder slike attester etter reglene i plan-.

Ferdigattest bolig

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank. VIKTIGE PAPIRER: Selger du bolig i dag kan du tape store penger på manglende ferdigattest, mener megler Daniel Andre Adamsen hos. Søk om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Ferdigattest bolig

Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Kjøpte i 2004 en enebolig hvor det ikke var utstedt ferdigattest og midlertidig brukstillatelse. Boligen ble bygget i 1987 og jeg skal nå selge den. Norske boliger mangler ferdigattester. Les også: — Dette er et eksempel på prosjekter uten ferdigattest her i Drammen, sier eiendomsmegler. Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.

Inntil ferdigattest foreligger, vil kommunen kunne gi pålegg om retting til de. Komiteen viser til at det i dag mangler ferdigattest for mange eldre boliger. En ferdigattest markerer slutten på offentlig myndighets befatning med en byggesak og er et bevis for at bygget er oppført i henhold til gitte.

Ferdigattest bolig

Hvordan går man frem for å søke om ferdigattest for bygg som allerede er oppført og tatt i bruk? Barn og skole kommunal bolig Bygg og. Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (elektronisk skjema). Ferdigattest – avslutning av gamle saker.

Det finnes eldre boliger som ikke har ferdigattest. En byggetillatelse med signatur for utført ferdigkontroll er å regne som ferdigattest i hht. Det forelå ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for eiendommen ved. I disse opplysningene lå ferdigattest både for bolig og tilbygg. Departementet ønsker å innskjerpe at ferdigattest er obligatorisk og. Kan man overlevere bolig med midlertidig brukstillatelse til forbruker? Alle søknadspliktige tiltak skal ha en ferdigattest før de kan tas i bruk. Dette gjelder både mindre tiltak som du selv står ansvarlig for, og større.

Parallelt søker han om ferdigattest på boligen som har vært i bruk siden 1989. Et nybygd flott hus er ikke godkjent for å bo i før bygningsmyndightene har ustedt en ferdigattest. Med attesten har du som huseier på det tørre.