Fastsettelse av styrehonorar

Aksjeloven og allmenaksjeloven sier ingen ting om styrets medlemmer i et AS eller ASA skal ha styrehonorar eller ikke, og dermed heller ikke. Det legges ulike modeller til grunn ved fastsetting av styrehonorarer. I prinsippielle diskusjoner argumenteres det at styrehonorarene skal.

Fastsettelse av styrehonorar

Nei, det finnes ingen retningslinjer for honorering av styremedlemmer utover stiftelsesloven § 40. Stiftelsesloven § 40 bestemmer at godtgjørelser til. Fastsettelse av styrehonorar for 2006.

Det ble enstemmig vedtatt å fastsette honorar til det sittende styret i tråd med innstillingen.

Fastsettelse av styrehonorar

RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV STYREHONORAR I SELSKAPER HVOR. Det har vært lite til ingen styre aktivitet i maaaaange år, bor nesten bare gamle her. Seksjonseierne honorerer denne innsats og resultater gjennom sameiermøtets fastsettelse av styrehonorar. Styrehonorarer for 2007 ble av ordinær generalforsamling 29. Fastsettelse av styrehonorar for styret i NTE Holding AS og revisjonsutvalget. Det ble avholdt møte i valgkomiteen i NTE Holding AS den.

Styrets årsberetning; Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Fastsettelse av styrehonorar

Revisors beretning; Fastsettelse av styrehonorar; Valg av styre; Valg av. Aksjelovens § 6-10 Godtgjørelse, sier at det er generalforsamlingen som skal fastsette størrelsen på styrehonarar til styremedlemmer. Fastsettelse av godtgjørelse til Styrets medlemmer og valgkomité. Valgkomiteens innstilling om fastsettelse av styrehonorar skal reflektere. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift.

Valg av revisor og fastsettelse av revisors. Møteleder poengterte så at han ville gå. Retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i selskaper som Hedmark fylkeskommune eier. Forslag om vedtektsendringer og valgkomiteens innstilling til nytt styre og fastsettelse av styrehonorar skal tas inn i innkallingen. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR TIL SYYREMEDLEMMER SOM HAR. I samsvar med valgkomiteens forslag ble følgende styrehonorar fastsatt til. Beboerne honorerer denne innsats og resultater gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonorar. Sak 18-2008 Retningslinjer for styrearbeid.

Sak 19-2008 Fastsettelse av styrehonorar. Sak 20-2008 Behandling av søknad om bruksoverlating. Hva er forsvarlig fastsettelse av styrehonorar i stiftelser? Etiske betraktninger knyttet til forvaltning og. Valg av styrets leder foretas ved særskilt valg. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.