Fasthetsklasse trevirke

Tre er et ingeniørmateriale som kan beregnes både statisk og brann- teknisk. Lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand. De mest brukte fasthetsklassene i Norge er C18, C24 og C30.

Fasthetsklasse trevirke

Alt konstruksjonsvirke skal være merket med fasthetsklasse. Dersom virket er visuelt styrkesortert. Trevirke er et naturlig, organisk cellemateriale som er bygd opp av.

NS-EN 338 og tidligere sorteringsstandard NS 3080:.

Fasthetsklasse trevirke

Velg styrkeklasse og senteravstand mellom bjelker. Maksimal lysåpning (spenn) beregnes. Trevirke som skal brukes i bærende konstruksjoner skal iht. For flersjiktselementer er det mulig å bruke trevirke av lavere kvaliteter i. Trelast som salgsvare kan deles inn i tre hovedprodukter: konstruksjonsvirke, høvellast. Det fins totalt fem fasthetsklasser, men man kan ikke regne med at alle.

UMB Nils Ivar Bovim som kan det meste som er verdt å vite om trevirke og. Limtrestandarden NS-EN 1194 Trekonstruksjoner – Limtre- Fasthetsklasser og. Egenskaper ved trevirke generelt er behandlet i Byggdetaljer 571. Justert skurlast er trevirke som er avrettet og dimensjonert til eksakte mål med. Justert skurlast har 2 millimeter mindre mål enn skurlast, og er glatthøvlet på tre. Fiberretningen i lamellene går parallelt med bjelkens lengderetning. Moelven Limtre produserer limtre i fasthetsklasse GL 30C.

Lastkomb type= Angir om materialfaktor inngår (brudd) eller ikke (bruks) fmd. Sorteringsklasse T1 tilfredsstiller krav til fasthetsklasse C18. Et popularisert utdrag av rapporten vil bli publisert i Fokus på Tre. EN 338 for D-klassene (“hardwood species”). Dette gjelder spesielt forholdet til densitet. Anbefalte verdier for limtrelameller av bjørk, fasthetsklasse.

NS-EN 1194: Trekonstruksjoner – Limtre – Fasthetsklasser og bestemmelse av karakteristiske verdier. Generell dimensjoneringsprosess for stål og tre. Utviklingen av limtre har åpnet nye muligheter bruk av tre. Et standard limtretverrsnitt er bygget opp av lameller i to forskjellige fasthetsklasser. Prefabrikkert konstruksjonselement av trevirke satt sammen med spikerplater brukt i bygninger.