Endringer i plan og bygningsloven 2016

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.). Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger også frem forslag til endringer i plan- og bygningslov. Høring – forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Endringer i plan og bygningsloven 2016

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Forslagene berører i hovedsak plandelen av loven, men enkelte forslag. En ny heisforskrift trådte i kraft 20. Nye energikrav og forenklinger ved tiltak i eksisterende bygg er også blant endringene som trer i kraft fra nyttår. Fra 1, januar 2016 innføres det nye regler som gjør det enklere og.

L (2015-2016) Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) (Proposisjoner) er kun tilgjengelig i. Aktuelle endringer i Plan- og bygningsloven. Endringer i plan- og bygningslov – "djevelen" ligger i detaljene. Plan- og bygningsloven om uavhengig kontroll, Oslo. Plan- og bygningsloven skal være en » JAlov». Det er foreslått en rekke endringer som alle skal gjøre det enklere. I juni 2014 ble det vedtatt en rekke endringer i Plan- og bygningsloven, og 6. Endringer i plan- og bygningsloven fra 1. Det er blant gjort endringer i byggesaksforskriften, som er ment å bidra til mindre. Refusjon: krav om private bidrag ved opparbeidelse av vei og.

L (2016-2017), Lovvedtak 22 (2016-2017). Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) Prop. Kort om plan – og bygningslovens betydning og. Samordningsforsøket (1.9.2013 – 1.9.2016). Mange av våre medlemsbedrifter leverer brannalarmanlegg og ledesystemer. Forslag om endring av plan- og bygningsloven har blitt sendt ut på høring.

Her er de de siste endringer i plan- og bygningsloven med tilhørende rundskriv per juni 2016 innarbeidet. Plan- og bygningslovkonferansen 2016. Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune. Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1. Regulerings- og bebyggelsesplaner , ny og vesentlig endring. Jan Tore Sanner la fredag frem flere forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Hensikten med forslagene er å oppnå enklere og raskere.

Forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova Regelrådet vurderer at forslaget ikke er. Høring – forslag til endring av kravforskriften – innføring av helsekrav (15.11.2016). Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven og en. Prop 43L (2015-2016) Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid). Høring: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Plan- og bygningsloven (sist endret i september 2015, i kraft fra 1. januar 2016) er endret på en rekke områder siden forrige utgave.