Emosjonell intelligens

Emosjonell intelligens (Forkortet EI eller EIQ) er evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser og emosjoner, å skille mellom dem og bruke denne. Hallvard Føllesdal er overbevist: EQ-forskere dysser ned viktig informasjon. Sosial & emosjonell intelligens har sitt opphav i våre relasjoner.

Emosjonell intelligens

Mange har negative livsmønster, men vi kan utvikle vår EQ & sosiale. Mennesker med høy emosjonell intelligens er mellommenneskelig kloke. De er genuint vennlige, åpne og tillitsvekkende. En hver leder kjenner til historien om en meget intelligent og dyktig leder som ble forfremmet til en høyere lederstilling bare for senere å.

Emosjonell intelligens

Det som derimot er vesentlig, er at ledere har evnen til å se ”hele mennesket” – å bruke sin emosjonelle intelligens. På midten av 90-tallet ble det hevdet at emosjonell intelligens er en nødvendig forutsetning for å utøve effektiv ledelse.

Denne artikkelen oppsummerer status for. Emosjonell intelligens ( EQ) handler om å kunne identifisere og takle følelser hos seg. Goleman ønsket å identifisere hvilke ferdigheter som ga grunnlaget for fremragende prestasjoner. Alle skjønner at sosiale egenskaper er viktig i mange sammenhenger. Mange tror at EQ og emosjonell intelligens er gode mål på sosiale. De har lav EQ (Emosjonell Intelligens, eller følelsesmessige ressurser).

Lav EQ øker faren for konflikter, utbrenthet og stress, både på arbeidsplassen og på.

Emosjonell intelligens

I dette kurset utvikler du en coachende væremåte og lederstil for å få det beste ut av deg selv og de rundt deg. Såkalt «emosjonell intelligens» handler om evnen til å forstå og reagere adekvat på egne og andres følelser. I den første delen av oppgaven vil jeg belyse hva emosjonell intelligens er og se på hovedskille mellom de ulike teoriene. To motstridende krefter hevder at det er henholdsvis personlig intelligens og emosjonell intelligens som er hovedingrediensen. Hovedverket om Emosjonell intelligens (EQ). Høy emosjonell intelligens innebærer en god evne til å oppdage, tolke og forstå egne og andres tanker og følelser.

For fremtidens ledere vil god håndtering av både fakta og følelser være en klar. Daniel Goleman lanserte sin undersøkelse av ”emosjonell intelligens” for over ti år siden, og det ser ikke ut til at de funnene han presenterte er. Hvor høy er din emosjonelle intelligens? Ny doktoravhandling retter sterk kritikk mot anerkjent test av emosjonell intelligens. Emosjonell intelligens kompetanse omfatter, men er ikke begrenset til empati, intuisjon, kreativitet, fleksibilitet, robusthet, mestring, stress. Emosjonell intelligens (Goleman 1999) kan betraktes som en videreføring av. Gardeners to personlige intelligenser.

Her belyses alle sider av våre emosjonelle. IQ-tester danker ut tester som måler emosjonell intelligens! Evnen til å oppfatte og uttrykke emosjoner, til å forstå og bruke dem, og til å håndtere emosjoner hos seg selv og andre mennesker. Emosjonell intelligens : å tenke med hjertet. Uten emosjonell intelligens stopper Norge. Trine Eilertsen, Politisk redaktør i Aftenposten tok i helgen et.

På dette kurset kobles dine egne erfaringer sammen med vitenskapelig etablert kunnskap om menneskers kommunikasjons- og handlemåter, og underveis.