Eltilsyn hva sjekkes

Hva må jeg klargjøre i forkant – skal dude’n fra DLE ha aksess til alt av. Det som sjekkes ved en kontroll er i hovedsak inntak, sikringsskap. Elsikkerhetsportalen gir deg gode råd og tips til hva du selv kan gjøre for å sikre.

Eltilsyn hva sjekkes

Den kontrollen TS snakker om er med rimelig sannsynlighet kontroll fortatt av det lokale eltilsynet. Skal bli spennende å se hva som skjer 🙂 Var også noe annet småtteri. El-tilsyn er noe Nettleverandør er pålagt.

Hva er det vi ser etter når vi er ute på kontroll?

Eltilsyn hva sjekkes

Gjennomgang av levert dokumentasjon på alle nye elektriske anlegg og ved renovering av. De ulike sjekklistene angir minstekrav til hva en kontroll skal omfatte og skal benyttes. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll. Det lokale eltilsyn – DLE – Vi jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Har du fått rapport fra el tilsyn skal papiret stemples av autorisert installatør og.

Uten dokumentasjon kan ikke Det lokale eltilsyn godkjenne el-anlegget, og det må sjekkes på nytt. I verste fall kan det bety at at man må hakke. Det elektriske anlegget bør sjekkes jevnlig av fagfolk. Det finnes lokale el-tilsyn, men de er kun forpliktet til å kontrollere fem prosent av nettkundene i.

Eltilsyn hva sjekkes

Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Vil gjerne være forberedt når de kommer og lurer på hva de vil inspisere og hva. Mener at det ligger et el tilsyn knyttet til vært nettselskap, eks. Da skal vi være tydelige på hvem vi er, hva vi skal utføre og vi vil selvfølgelig legitimerer oss med ID-kort. Kunden, bruker eller eier av det elektriske anlegget må.

Administrativt er de lokale eltilsyn underlagt nettselskapene, mens de faglig er. De generelle sjekklistene angir minstekrav til hva en kontroll skal omfatte og. Kanskje du etter å ha lest artikkelen får noen hint om hva du skal se etter selv? Eltilsyn, skrusikringer og brannfare. Huseier bør sikre seg at skap med skrusikringer sjekkes jevnlig. Sjekkes mot fremføring Helga Pedersen Arbeiderpartiets landsstyre 23. Hva kreves av kommunene som arbeidsgiver for å få tak i alle. Volumet på tilsyn hos lokalt eltilsyn reguleres gjennom inntektskrav.

Selvik startet med hva som nå er skissen til NEK 400. Brann- og redningsvesenet, feiervesenet, lokale el-tilsyn og flere aktører besøker 40. Da sjekkes blant annet røykvarslere, egnede slokkemidler og.