Elsjekk gjensidige

Gjennomfør en sertifisert el-kontroll som avdekker feil og mangler i el-anlegget, og får rettet opp feilene, så får du rabatt på hus-, hytte- og innboforsikringen i 5 år. Normene NEK 405-3 «elkontroll Næringsbygg» og NEK 405-4 «Foretak» stiller krav til sertifisering av elkontrollører for næringsbygg og foretaket de er tilknyttet. Det viktigste du kan gjøre for å unngå brann og driftsstans på gården din, er å kontrollere det elektriske anlegget og utbedre eventuelle feil og mangler som.

Elsjekk gjensidige

El-kontroll er en utvidet kontroll av det. Ser at jeg kan kjøpe El kontroll via Gjensidige til 2300kr. Iflg Gjensidige selv er 40% av branner relatert til el.

Kontaktet et autorisert el firma i Oslo for en evnetuell elsjekk av hele det. Hvis du utfører sjekk for Gjensidige og alt er greit så bør jo ikke det. En beregning Gjensidige har gjort viste at verdier for rundt 670 millioner kroner gikk tapt i boligbranner i 2011. Ifølge Westby gir Gjensidige 20 prosent rabatt på husforsikringen dersom du har godkjent elsjekk. Sjekken må gjennomføres hvert femte år. Vi har også avtale med Gjensidige Forsikring i forbindelse med el-sjekk for bolig og landbruk.

Tar du denne og retter eventuelle feil, får du ekstra rabatter på. Gjensidige er et nordisk skadeforsikringsselskap. Virksomheten sikrer liv, helse og verdier for kunder i privat- og næringslivsmarkedet i Norge, Danmark, Sverige. El-sjekk er en kontroll av det elektriske anlegget i din private bolig. Fred Aronsen, skadeforebygger i Gjensidige Forsikring. Gjensidige, TrygVesta, Sparebank 1 og.

Terra gått ut med tilbud til kunder om i rabatt dersom de gjennomfører en. Skifte av lysbrytere innendørs samt el-sjekk. Hos Gjensidige Forsikring koster kontrollen rundt 1. Består anlegget kontrollen får man 20 prosent rabatt på forsikringen fram til. FG-kontroll vil på sikt også inneholde informasjon om andre sikringsanlegg i. Elektriker Elsjekken må utføres ihht NEK 405. Deres firma må være godkjent av Gjensidige for elsjekk av private boliger. Er DU mEr inFormasjon, sE vårE nEttsiDEr på gjEnsiDigE.

El-sjekk) er en kontroll av det elektriske anlegget. MH Vinjesvingen utfører EL sjekk av Lanbruk og Bolig på vegne av. Krav til innstalasjon må minimum være i hennhold til Gjensidige sitt kontrollskjema. Angående elsjekk, se hjemmesiden til Gjensidige Forsikring – Næringsliv – Bestill Elkontroll. Generelt er det slik at det bare er registrerte.