Elkontroll bolig

Brannforebyggende elkontroll på bolig er viktig og helt nødvendig for at vi skal føle oss trygge i hverdagen. Ber du forsikringsselskapet om en elkontroll kan du spare penger. Ertsås også har fått installert seriekoblede brannalarmer i boligen. Kontrollskjemaet som skal brukes for elkontroll Bolig og Landbruk skal være merket ”NEK 405-2-2”. I skjemaet som sendes Gjensidige skal kontrollørens. Gjennomfør en sertifisert el-kontroll som avdekker feil og mangler i el-anlegget, og får rettet opp feilene, så får du rabatt på hus-, hytte- og innboforsikringen i 5 år. Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i boliger.

Elkontroll bolig

NEK 405-2 er revidert og ny utgave ble publisert hos Standard Norge i juni 2014. Certification » Personnel certification » Brannforebyggende elkontroll bolig. Brannforebyggende elkontroll – Bolig. Branner forårsaket av elektriske tennkilder og branner forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel. Nelfo elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er. El-kontroll er en utvidet kontroll av det.

NEK 405-1 og NEK 405-2 er viktige normer vedrørende brannforebyggende elkontroll innen boliger. Branner forårsaket av elektriske tenn kilder og branner forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel. Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, er det alles ønske å iverksettes tiltak. Hvert år omkommer 50 til 70 personer i boligbranner i Norge. Kurset er for fagpersoner som skal utføre brannforebyggende kontroll av eksisterende elektriske anlegg i boliger. NEK 405-3 Elkontroll næringsbygg og bolig.

Et solid kompromiss har ført til full enighet om NEK 405-serien. Etter flere sonderinger og møter, konstruktive. NEK 405-2 Brannforebyggende elkontroll Bolig (landbruk). NEK har gjennom NEK 405-serien utviklet en normserie for personell som ønsker å sertifisere seg. Tryggere Hverdag Kontroll av det elektriske anlegget i hus og fritidsbolig gir en tryggere hverdag og rabatt på hus- og. Leilighet, rekkehus og hy e 2 500,-‐. BRANNFOREBYGGENDE ELKONTROLL BOLIG NEK 405-2 Innhold: – Typiske feil – Krav til personell og sertifiseringsordning – Brannforebyggende elkontroll. Eliten Elektro er forsikringsgodkjent sertifisert kontrollør innen brannforebyggende elkontroll bolig (NEK 405-2).

Under denne menyen er kommentert forhold som NEK 405. Brannforebyggende elkontroll – bolig, og NEK 405. Elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det. Etter at du har fått utført og godkjent en brannforbyggende elkontroll på din bolig, vil dette gi deg kunne gi deg en rabatt på opp mot ca 20% på din boligforsikring. Brannforebyggende elkontroll – Bolig Nesten halvparten av alle branner i norske boliger er knyttet til elektrisitet. El sjekk gjøres av AG Installasjon AS (elektriker Oslo) – elkontroll av bolig ved El sjekk. Vi utfører el-kontroll av din bolig.

El-kontrollen sikrer din bolig og dine nærmeste, og gir deg opptil 20% rabatt på forsikringen. Brannforebyggende el-kontroll (NEK405-2) – "El-sjekk". For at du og familien din skal føle deg trygg i hverdagen, er brannforebyggende elkontroll på boligen din viktig og helt nødvendig.