Elektriske forskrifter

Forskriften er fastsatt i medhold av lov 24. Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig. Det stilles krav til deg som eier anlegget, deg som utfører arbeid.

Elektriske forskrifter

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Forskrifter – Utgåtte, men aktuelle! Eksisterende elektriske anlegg skal holdes i orden, og eieren er ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og.

Her finner du informasjon om sentrale deler av det.

Elektriske forskrifter

Elsikkerhetsportalen gir deg gode råd og tips til hva du selv kan gjøre for å sikre hjemmet ditt best mulig mot skader og brann pga. Formål Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved. De forskriftene som er åpent og fritt tilgjengelig er lenket opp. FEL – Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg. I Norge stilles det strenge krav til elektrisk utstyr, elektriske anlegg og utførelsen av arbeid.

De forskriftene som gjelder for elektriske anlegg er samlet i en bokserie som kan kjøpes fra DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP. Forskriften er basert på IEC-normer, som også gjelder i Norge (NEK 400). Elektriske lavspenningsanlegg omfatter anlegg til.

Elektriske forskrifter

Denne veiledningen retter seg mot eiere og drivere av elektriske forsyningsanlegg. Den som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift eller vedlikehold av. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) regulerer ansvarsforhold. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) ble vedtatt 28. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg. Derfor er det skrevet en forskrift til loven. Den heter "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr". Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden. DSB og Arbeidstilsynet har utarbeidet en rekke veiledninger til sine forskrifter, som i. I tillegg bør forskrift om elektriske forsyningsanlegg og normer som angitt i.