El sjekk av bolig

Et av "våpnene" på jakt etter el-feil er en laser som måler om temperaturen på. Vi skal først og fremst sjekke sikkerheten. En el-kontroll tar vanligvis 1-2 timer, avhengig av størrelsen på boligen som skal sjekkes.

El sjekk av bolig

Gjennomfør en sertifisert el-kontroll som avdekker feil og mangler i el-anlegget. Elkontroll og boligalarm er noe av det vi kan bistå med, for å trygge boligen din. Det er ditt ansvar at det elektriske anlegget er i orden.

Har du ikke hatt besøk av inspektør fra ditt lokale elverk på.

El sjekk av bolig

Det finnes mange skjulte feil og mangler i en bolig, la oss utføre en el sjekk for å finne eventuelle feil i din bolig. EL-sjekk er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv. Elsjekken = Garanti for at elektrisk anlegg er i orden. El-kontroll er en utvidet kontroll av det. Nesten halvparten av branner i norske boliger er ofte knyttet til elektrisitet.

Få en fagmann til å ta sjekke det elektriske anlegget. Når du bestiller en el-sjekk av Elektriker’n Majorstua får du et sikkert bilde av hva. Norge antas å ha elektrisk årsak, tilbyr forsikringsselskapene rabatter i boligforsikring til kunder som kan fremvise El-sjekken. Internkontroll elektro er en gjennomgang av det elektriske anlegget i hjemmet ditt, og som kan avdekke feil og mangler som kan forårsake brann.

El sjekk av bolig

En elsjekk er et forebyggende tiltak for å unngå brannulykker. Elsjekk AS har fokus på din elsikkerhet.

Elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det. Dette er ikke en eltakst men enkelt og greit en dokumentert gjennomgang av en. Vi foretar El-kontroll på bolig i henhold til NEK 405-2 med sertifiserte montører, eller i henhold til Elfags Elsjekk. Dette er to bransjestandarder, vi kan ta begge. Brannforebyggende el-kontroll (NEK405-2) – "El-sjekk".

Brannforebyggende elkontroll – Bolig. EL-kontroll bolig er ikke identisk med el-sjekk, da el-sjekk kun er en visuell sjekk med enkle målinger av anlegget. Vi anbefaler deg å ta en el-kontroll for å øke brannsikkerheten i din bolig. Kontrollen omfatter en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter. Vi utfører el-kontroll av din bolig. El-kontrollen sikrer din bolig og dine nærmeste, og gir deg opptil 20% rabatt på forsikringen.

Hvis du har et gammelt elektrisk anlegg, bør du ta en sjekk av det. Det bør du også gjøre hvis du får strømstøt, sikringene dine går ofte eller om mye er basert på.