El kontroll skjema

Nelfo har utarbeidet utfyllingsskjemaer for periodisk kontroll i bolig, landbruk og enkle næringsbygg. Kontrollskjemaet som skal brukes for elkontroll Bolig og Landbruk skal være merket ”NEK 405-2-2”. I skjemaet som sendes Gjensidige skal kontrollørens.

El kontroll skjema

Anleggsalder: Telefon dagtid: E-post: Byggeår: Kontrollfirma: El-entrepenør: Dato for kontroll: Dato for utbedring:. Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, er det alles ønske å iverksettes tiltak. Høyeste temperatur noteres på skjemaet.

KLP el-kontroll for boliger utføres av godkjent kontrollør etter angitt prosedyre. I landbruket dreier det seg i prinsippet om el-kontroll i tre kategorier: a) Det lokale el-tilsyn. For enkelte virksomheter vil en dekkende internkontroll få plass på noen. Bestill overflytting med en gang slik at du slipper ventetakst på strøm. Nesten halvparten av boligbrannene i Norge skyldes feil ved elektriske anlegg eller feil bruk av strøm. Du er selv ansvarlig for at det elektriske. El-Kontroll Bolig etter normen NEK 405-2-2. EL-sjekk er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og.

Fyll ut skjema nedenfor så tar vi kontakt! En el kontroll er en helsesjekk av det elektriske anlegget i en bolig.

El kontroll skjema

El-kontrollene utføres på standardiserte skjemaer som følger sjekklistene i NEK 405-2. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har utviklet et kontrollskjema, NEK. Storebrand gir ikke rabatter for el-sjekk, kun om man har alarm med. Visuell kontroll av el anlegg etter standard skjemaer utarbeidet av Nelfo, i henhold til gjeldende forskrifter for elektriske anlegg. Privat elkontroll iht NEK 405 – et effektivt.

Utarbeidet NEK 405-2, Brannforebyggende elkontroll. Skjema sendes Gjensidige og 20 % rabatt innvilges for 5 år. Kundene følges opp av Gjensidige i god tid før 5(3) år har gått og minner om ny elkontroll for å. Etter at anlegget er kontrollert får du et skjema som viser hva som er. Vi anbefaler deg å ta en el-kontroll for å øke brannsikkerheten i din bolig. Har du spørsmål eller ønsker du å bestille el-kontroll kan du bruke skjemaet til høyre. Brannforebyggende elkontroll – Bolig. Branner forårsaket av elektriske tennkilder og branner forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel.

I tillegg skal du utføre en egenkontroll hvert år etter et skjema du får av oss. Presterud & Riiser Elektro AS utfører El-kontroller av boliger og landbruk for bl. Hvert år omkommer 50 til 70 personer i boligbranner i Norge. Lassen AS er elektrospesialister fra Svelvik som betjener Vestfold. El-sjekk gir rabatt på boligforsikringen. Under er det vedlagt filer hvor en kan laste ned skjema for El kontroll og El takst for bolig.

Tjenestebeskrivelse av Garantikontroll av elektriske installasjoner. Type kretser og sammensetning i det elektriske anlegget; Kretsskjema med.