Eksempel på universell utforming

Universell utforming – Eksempler på gode løsninger. Denne eksempelsamlingen er en del av Husbankens totale kvalitetsarbeid. Universell utforming er et satsingsområde for Statens vegvesen.

Eksempel på universell utforming

Det handler om å heve kvaliteten på infrastrukturen gjennom bruk av ulike virkemidler, slik at. Holdeplassene langs strekningen er universelt utformet med kantstopp. Prosjektet er et godt eksempel på at prinsippene for universell utforming bidrar til økt. Fagstoff: Universell utforming dreier seg om å utforme produkter og.

Eksempel på universell utforming

Universell utforming handler om å planlegge og å utforme omgivelser og produkter på en slik måte at de kan brukes av så mange som mulig, enten du er barn. Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger, personlig service som et tillegg til selvbetjening. Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle. Hva lærer for eksempel arkitekt- og bygningsingeniørstudenter om universell. Det gjelder for eksempel når en skal velge plass i en forelesningssal, en teatersal, restaurant eller lignende. Gå til Bruk av tiltaket – eksempler – Det finnes ulike eksempler på tiltak for universell utforming av transportsystemet, nedenfor vises et utvalg.

Det finnes mange gode eksempler på bygg og uteområder som både er flotte og universelt utformet. De kan være til inspirasjon for både.

Eksempel på universell utforming

Eksempelhefte med registrerte løsninger i Statsbyggs bygninger. Med andre ord: Et godt eksempel på universell utforming må gjøre mer enn bare å oppfylle forskriften. Et nettsted som ikke engang klarer å. Hvert eksempel er knyttet til et fagområde, men de forteller også om. Gjennom utviklingsprosjektet er universell utforming blitt en integrert del. Eksempel – gangen i en klagesak om universell.

Universell utforming er i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ut- formet som en. Tilrettelagte gangbaner i Mímisbrunnr klimapark, Lom. Universell utforming kan for eksempel være trappefri adkomst til, personlig service som et tillegg til selvbetjening eller teksting av filmer. Universell utforming med eksempler fra Barcelona Plass i Barcelona. Barcelona har satset på å lage nye byrom og mange av dem har god. For 7 dager siden – Se gode eksempler på universell utforming I dette bilaget presenterer KS noen av de mange spennende og innovative tiltakene norske. Vi har klippet ut mange eksempler fra ulike planer og for å konkretisere hva som ligger i begrepet.

Folkehelse er også et viktig innslag i. Med universell utforming tenker vi på at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk. Vi leter etter gode eksempler på uterom som fungerer som sosiale og aktive møteplasser. Har du gode eksempler eller kreative idéer? Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider fra og. Da vi ble spurt om vi ville være med på prosjektet Universell Utforming på. Vi fikk prøve forskjellige hjelpemidler som for eksempel gåstativ, rullestol og krykker. Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven. Men det er mange eksempler på at kostnader ved endringer som følger av omregulering kan.

Savner du eksempler på hvordan du lager nettsider som er universelt utformet? Da kan du få hjelp av vår nettbaserte eksempelsamling, som vi. Universell utforming betyr at «produkter, byggverk og uteområder som er i. Et lett tilgjengelig inngangsparti vil for eksempel gi enkel adkomst for både rullestol. Hvorfor jobbe med universell utforming? De viktigste grunnene til at din virksomhet må tenke på universell utforming. Gode metoder og eksempler er utprøvd i pilotkommuner som har arbeidet med universell utforming en stund.