Eksamensplan uis

Eksamensplanen gir oversikt over alle ordinære skriftlige skoleeksamener som avholdes i gjeldende semester. Eksamensplan for ordinær skriftlig skoleeksamen Høst 2016. Vær oppmerksom på at det kan forekomme enkelte endringer frem til 3 uker før eksamensdato. Eksamensplan for ordinær skoleeksamen våren 2016. Hvordan melder jeg meg opp til eksamen? Hvordan trekker jeg meg fra en eksamen? Her finner du svar på dette og andre spørsmål om trekk og antall forsøk. Ny og utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) er en mulighet til å avlegge en eksamen du har strøket på eller hatt gyldig fravær på.

Eksamensplan for ordinære skriftlige skoleeksamener våren 2016. Sensuren kunngjøres på Studentweb og skal foreligge innen 3 uker fra du avholdt eksamen. Dersom du ikke har mottatt sensuren din kan du. Siste dato for skriftlig eksamen høsten 2016. Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske. Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag del A. Eksamensplan skriftlig skoleeksamen høstsemester 2015. Her finner du forskrift for eksamen og retningslinjer for eksamenskandidater.

Eksamensplan uis

Siste dato for skriftlig eksamen våren 2016.

UiS arrangerer skriftlig skoleeksamen i. Her finner du blant annet informasjon om trekk under eksamen, fravær og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Når du godkjenner utdanningsplanen din må du samtidig melde deg opp til undervisning og ordinær eksamen. Det er også viktig at du gjør deg kjent med retningslinjer for gjennomføring av eksamen ved UiS. Der kan du lese mer om fusk og retningslinjer i. Her finner du svar på dette og andre spørsmål om trekk. Tallene viser at 9,9 prosent av kandidatene som avla eksamen ved UiS i fjor, fikk strykkarakteren F. Fastsatt av Styret ved Universitetet i Stavanger 6. UiS har gått bort i fra ordningen om at alle studenter automatisk blir. Eksamensplan skriftlig skoleeksamen høstsemester 2015 Datoendringer kan.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til. Eksamen består av to deler: Del 1:13. Eksamen på UiS Eksamen består av to deler: Del 1: 23. Flere studenter stryker bevisst på eksamen for å skaffe seg lengre lesetid før fornyet eksamen. Studentparlamentet vil ha tilbake gammel. I emner som kun har én ordinær eksamen i året blir det arrangert utsatt eksamen ("kont"). På denne siden kan du lese mer om utsatt eksamen.

Frist for oppmelding til ny og utsatt prøve i emner som hadde ordinær eksamen våren 2015 og som er vilkår for å gå videre i studier høsten 2016.