Egenvekt tørr gran

Hvor stor vekt har en m3 tømmer (Ferskt furuvirke fra 500 – 600 moh)? Dersom den er tørr, synker tettheten ned mot 0,54, og da vil vekta på stokken bli. Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på.

Egenvekt tørr gran

Dette er trevirkets vekt eller masse i absolutt tørr tilstand, delt på trevirkets volum i. Diagrammet viser krympingen hos gran ved forskjellig trefuktighet. Tørr ved skal ha fuktighetsprosent under 20. Til sammenligning har gran egenvekt på 380 kg og 1968 KWh pr kbm ved samme fuktighetsprosent.

Egenvekt tørr gran

Egenvekt i bygningsmaterialer – dsb. Tørr grus og sand kan ha større romvekt enn våt).

Trematerialer, lufttørre: Ek, bøk, pitchpine. For eksempel vil det ved forbrenning av 1 kg helt tørr ved dannes over en halv liter vann (540g). Godt tørket ved kan ha 15 – 25 prosent fuktighet av total vekt mens ferskt virke. Da risikerer du ikke å miste vedskier underveis og veden holder seg tørr og fin under transporten. Dette er trevirkets vekt eller masse i absolutt tørr tilstand, delt på trevirkets volum i rå tilstand. Vedfakta Brennverdien på ved handler om vanninnhold og vekt.

Veier kubben like mye og er like tørr gir den i praksis samme brennverdi uansett treslag.

Egenvekt tørr gran

Egenvekten varierer med fuktighets innholdet. Brennverdien er 5,32 kWh per kg tørrstoff for helt tørr ved (0% fuktighet). Først deretter følger svartor, furu, selje, lind, osp og gran. Både gran og furu har kjerneved med cirka 30-40 % fuktighet, mot ytevedens 100-150 %. Figur 1:Brennverdi for fast og løst volum og tonn ved ulik fuktighet for gran. Forholdet mellom den absolutt tørre. Ved Hjem tilbyr deg tørr, fin bjørkeved fra lokale områder!

Fra å være rå ved, tørkes den nå ned til en fuktighetsgrad på 14-20% av total vekt, og da mister den. Standarden for tørr ved etter Norsk Standard er maks 22% vanninnhold. Når tettheten i treverket øker, øker også egenvekten per liter (Volum). Dette er grunnen til at man trenger mer ved av for eksempel gran enn av bjørk for å oppnå samme. Eksempler på tunge tresorter er bjørk, eik og ask, mens gran, osp og or er lette. Så i stedet for å forholde deg til vedtyper og vekt, og ulike vekt, mål og.

Veide ett hengerlass i fjor med 2,5 favn halvtørr bjerk. For korn og oljefrø gjelder følgende krav: Vareart. Tillegg for tørr vare = Noteringspris x (basis vann % – vann %).