Dut dimensjonerende utetemperatur

Tabell for akkumulerte graddager og dimensjonerende utetemperatur. Stedets dimensjonerende utetemperatur. En korrekt beregning utføres med utgangspunkt i dimensjonerende utetemperatur på stedet (DUT) samt varme gjennomgangskoeffesienten (u-verdi) for aktuelle.

Dut dimensjonerende utetemperatur

Denne rapporten har som mål å kartlagge om utetemperatur, byggeår og antall personer. Dimensjonerende utetemperatur (DUT, θDU) er en. DUTv (dimensjonerende utetemperatur) : -26 ” DUTsommer : +25 ”; Finn graddagstall for Kongsberg Om graddager se kompendiet side 22. Klimadataene omfatter også døgnmiddeltemperaturer for beregning av dimensjonerende effektbehov til romoppvarming.

Dut dimensjonerende utetemperatur

I tillegg er de viktigste dataene vist. For steder med dimensjonerende sommertemperatur (DUTs) lik eller lavere enn. Farsund barne- og ungdomsskole (FUS). Simulert årlig kjølebehov samholdt med dimensjonerende utetemperatur. En korrekt beregning utføres med utgangspunkt i dimensjonerende utetemperatur på stedet (DUT) samt varme gjennomgangskoeffesienten (u-verdi) for aktuelle. Sted, DUT, Dimensjonerende varmeffekt, Årlig energi-behov, Lengde fyringssesong. Samvariasjon av effekt- og energibehov – Dimensjonerende brutto. Effektbehov ved dimensjonerende utetemperatur (DUT) – Avhengig av.

Effektbehov Det antall kilowatt – kW som trengs for å varme et hus ved DUT (Dimensjonerende Ute-Temperatur) dvs.

Dut dimensjonerende utetemperatur

Kravene settes etter dimensjonerende utetemperatur (sommer) over 20 OC. DUTS:Dimensjonerende utetemperaturved sommerforhold som i. Klimaet i Norge er grunnleggende forskjellig fra landsdel til landsdel. På Røros og i Karasjok har vi en dimensjonerende utetemperatur (DUT) på. Ved dimensjonerende forhold avkjøles sjøvannet typisk 2-4 °C i fordampere(e). DUT: Dimensjonerende utetemperatur oC.

Skjema med dimensjonerende data skal oversendes VKP senest 4 måneder før ønsket. Dimensjonerende turtemperatur på sekundærsiden ved DUT (ca. -18 °C utetemperatur): …………°C. Skal kundens varmeanlegg bestå av vannbåren gulvvarme. Figur 5-15: Tilluftstemperatur for Kiruna og Trondheim DUT. Eksempelvis er påregnelig ett-døgns nedbørverdi med retur- periode. Ved dimensjonerende utetemperatur er det også kondensfare grunnet fukttransport ved diffusjon. Vattenvattentemperatur "Extra varmvatten".

Temperatur på vannvarmer “Ekstra varmtvann”. W ved dimensjonerende utetemperatur, DUT=-20°C. Det overveies å installere varmepumpe i kombinasjon med. Dimensjonerende utetemperatur (DUT) er satt til -11 °C. Røykgasstemperatur varierer proporsjonalt med utetemperatur. Tallene gjelder i klimasone tilsvarende Oslo, med dimensjonerende utetemperatur (DUT) -20˚C og årsmiddeltemperatur over 6,3˚C.

Avvik fra termisk komfort kan aksepteres i varme sommerperioder med en lufttemperatur over dimensjonerende utetemperatur (DUT). Sammenheng mellom dimensjonerende sommertemperatur (DUTS) og årlig. Simulert årlig kjølebehov og dimensjonerende utetemperatur. Byggets romoppvarmingssystem dimensjoneres i forhold til dimensjonerende utetemperatur (DUT), som i.