Drenering kjeller

Vår løsning for drenering av kjeller og grunnmur er basert på fukmekanisk kunnskap om hvordan vann og fukt opptrer overfor konstruksjoner i og på bakken. De fleste av oss har ikke forutsetninger for å følge med når entreprenøren graver opp rundt kjelleren og legger ny drenering. DRENERING: Ny drenering er i de aller fleste tilfeller det mest effektive tiltaket mot fuktig kjeller.

Drenering kjeller

Fukt i kjeller må bekjempes for å unngå bygg- og helseskader. Det vanligste tiltaket mot fuktig kjeller er drenering, men det finnes også andre. Da kan tiden være moden for omlegging av husets drenering, spesielt for deg som har planer om å innrede. Har du en kjeller som du vil renovere eller innrede?

Drenering kjeller

Hvis du ikke vet hvor du skal begynne kan du. Jeg har en lett fuktig kjeller hvor blant annet gulvteppene tydelig kjennes litt klamme, og dørene "trutner" om sommeren slik at det er vanskelig å. Drenering er derfor svært viktig for å hindre fuktinntrengning i kjeller. En betingelse for å oppnå tørr kjeller er at dreneringssystemet er riktig utført. Dette er spesielt viktig i leiretomter. Artikkel fra Teknisk Ukeblad: Fukt i kjeller er et vanlig fuktproblem, og ofte klages det på lite effektiv dreneringsløsning. Drenering hindrer ikke kapillært oppsug. Er du på visning bør du sjekke kjelleren nøye for fukt, råte og mugg. Drenering med etterisolering av kjellervegg og sokkel.

Drenering kjeller

Etablere et godt og tørt inneklima i kjeller med lite varmetap. Skal drenere to av ytterveggene, da tilbyggene ikke har kjeller. Henter inn anbud om dagen og er usikker på hva slags pris som er vanlig på. Vi har fuktig kjeller og må gjøre noe. I første omgang lufteluker, men er innstilt på å måtte legge ny drenering rundt hele huset. Hei, vi får i disse dager ny drenering med fuktsikring og isolasjon. Fra før har jeg dokumentert fukt i både gulv og vegger – opp mot RF 90%.

Drenert rundt huset: Kjelleren er fortsatt fuktig. Jeg skal renovere kjelleren i boligen min fra 1950. Kost på deg å grave opp rundt grunnmuren, legg ny drenering på riktig nivå, lag. Rønning har nettopp gravd opp rundt deler av grunnmuren til et rekkehus med dårlig drenering – og påfølgende fuktskader og lukt i kjelleren. Vi skal jo få gravd ny drenering rundt huset her og er i prosessen. Det var full kjeller, terasse på ene siden av huset, og tre trappeinnganger. Det som er er at puss fra veggene i kjelleren har begynt å flasse av, og vi mistenker at det er fukt.

Det er ikke drenering i det hele tatt rundt huset. Isolering av grunnmur ved drenering gir høy merverdi. Benytter man anledningen til å isolere utsiden av kjelleren med grunnmursplater får. Men følgene av ikke å drenere rundt grunnmuren er store. Sånn unngår du at kjelleren blir en fuktfelle, sier Bøyesen. God drenering er en forutsetning for å oppnå en tørr kjeller. Drenering er viktig for å holde grunnmuren på et hus i god stand.

Drenering er en god investering for boligeieren. Folk flest vil isolere kjelleren feil Jon Ivar Belghaug Knarud fra NTNU innledet med sitt. Problematikken rundt vann i kjelleren dreier seg ofte om at bakken rundt. Allikevel er det færre enn én av 10 husstander som utbedrer påviste skader på grunnmur og kjeller. Drenering er det vanligste fuktsperre-metoden, men feil og svikt ved. Den vanligste årsaken til vann i kjelleren er at bakken rundt bygningen ikke.

Mange fuktproblemer i kjellere kan løses ved å grave opp, fuktsikre, drenere og.