Dokumentavgift ved arv av bolig

Mange arvingar slepp å betale dokumentavgift når dei mottek fast eigedom i eit arveoppgjør, men ikkje alle. I enkelte situasjonar slepp du å betale dokumentavgift. Dette kan vere fordi du er lovmessig arving eller ektefelle, eller bygningen på.

Dokumentavgift ved arv av bolig

Hovedregelen er at alle må betale dokumentavgift ved tinglysing av dokumenter. Dersom en samboer dør, kan deres felles bolig overføres til den gjenlevende. Hvis du arver en bolig eller annen eiendom sammen med søsken, er din ideelle del av arven fritatt for dokumentavgift.

Pass at grunnlaget for dokumentavgift, fremtidig skatt og arvefordeling blir riktig når eiendom skal overføres til arving.

Dokumentavgift ved arv av bolig

Men det finnes unntak der du slipper å betale dokumentavgift. Merk her at forskudd på arv (gave) ikke regnes som arveandel og det. Overføring av felles bolig i forbindelse med samlivsbrudd eller død er imidlertid fritatt. Hvis flere arver, men en av dem overtar hele boligen, må det betales dokumentavgift utover arven etter loven. Tilsvarende fritak gjelder ved overføring av felles bolig mellom samboere ved.

Forskudd på arv regnes ikke som arveandel og heller ikke testamentsarv i den. Dokumentavgiften gjelder også for alle typer eiendommer, f. For forskudd på arv må man alltid svare dokumentavgift. Arv er fritatt for dokumentavgift så fremt arven er fordelt etter arvelovens.

Dokumentavgift ved arv av bolig

Hvis markedsutviklingen er den samme for hytta og boligen, vil hun. Det gjelder enten det er vanlig kjøp eller gaveoverføring, forskudd på arv m. Det påløper også dokumentavgift ved overføring av hjemmel til. Det er tinglysning av hjemmelsovergangen som utløses dokumentavgift på 2,5 % av.

Etter fem år selges eller overføres boligen til barna som forskudd på arv. Det er derimot fritak på dokumentavgift ved arv (overføring etter død) men da kun for den enkeltes ideelle arveandel. Forskudd på arv vil utløse dokumentavgift, men ikke i et ordinært oppgjør der arvelater er død, og arvingene arver sin ideelle andel av. Dersom du arver en bolig eller hytte som dine foreldre har eid sammen, er bunnfradraget for arv i dag 940. Ved tinglysning er hovedregelen at man må betale dokumentavgift. Gjestekommentar: Nordmenn er lite glad i dokumentavgift, og det er fristende å. Fritaket for arv gjelder bare for arvinger med arverett etter loven. To barn (det ene, det andre eller begge) kan enten forhånds arve eller.

Mener det er fritak for dokumentavgift ved arv av bolig, i så fall faller. Hjelper deg med arv, eiendom, erstatningsrett, arbeidsrett og forsikring. I forslaget til ny lov er det blant annet foreslått å øke arven for ektefeller og samboere. Arv etter testament gir ikke fritak for dokumentavgift.