Dokumentasjon elektrisk arbeid

Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt. Hvilke normer og spesifikasjoner som ligger til grunn for arbeidet. Hvis du har fått utført elektrisk arbeid på boligen etter 1999, plikter du å ha en samsvarserklæring der den ansvarlige for jobben bekrefter hva.

Dokumentasjon elektrisk arbeid

Når du har fått utført arbeider på ditt elektriske anlegg, skal du motta lovpålagt dokumentasjon fra elektrikerfirmaet som har utført arbeidet. Eiere av anlegget har plikt til å oppbevare oppdatert dokumentasjon av. En lite kjent bestemmelse pålegger boligeiere å kunne dokumentere arbeid utført på det elektriske anlegget.

Eieren skal oppbevare dokumentasjon på det elektriske anlegget. Dokumentasjonen må oppdateres hver gang det gjøres. Elektrisk arbeid kan gi store konsekvenser, dersom det ikke er riktig utført. Så det er veldig viktig at vi ber om dokumentasjon fra elektriker, sier. Vi har nylig kjøpt oss nytt hus, dette ble bygget i 2006. Jeg forventet at det skulle følge med en del dokumentasjon på det elektriske.

Ble ikke forespurt om noe dokumentasjon, men leiligheten er fra 1958 og jeg besitter heller ikke noe dokumentasjon på elektrisk anlegg. Samsvarserklæringer skal følge enhver elektrisk installasjon som er over en. Samsvarserklæring; Utstyrsdokumentasjon; Rapport fra sluttkontroll.

Dokumentasjon elektrisk arbeid

Her finner du dokumentasjon på elektrisk arbeid utført i din leilighet i Maridalsveien 205. Dette er viktig dokumentasjon som skal følge leiligheten når den. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).

Veldig vanlig, tatt i betraktning at dette kravet om ferdigattest og dokumentasjon på det elektriske anlegget først kom i 1998-2000, med andre. Brukerveiledning for alt elektrisk utstyr i installasjonen skal. Skjult varmedokumentasjon med egen brukerveiledning. NELFO-merket elinstallatør får du ikke bare kvalitetsmessig utført arbeid, du får. Mottakskontroll er en nøytral tredjepartskontroll av det elektriske anlegget før. For å dokumentere elsikkerhet i et elektrisk anlegg er det nødvendig å foreta. Et elektrisk anlegg skal dokumenteres.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i. En samsvarserklæring er et dokument som skal vise at et elektrisk anlegg er utført i samsvar. Dokumentasjon for lav-volt belysningsanlegg. Dette innbefatter kjemikalie arkiv, avviks håndtering, branndokumentasjon osv. Før du vurderer å gjøre elektrisk arbeid selv, tenk over følgende: Kan det. Samsvarserklæring" og "sluttkontrollrapport med.