Dokumentasjon bad 2015

Har du planer om å pusse opp bad eller våtrom må du sørge for å få riktig. Uten ordentlig dokumentasjon på det som er gjort, kan boligen din bli langt. Nye krav til boligsalgsrapporten gjør at du må dokumentere.

Dokumentasjon bad 2015

Nye krav til den såkalte boligsalgsrapporten, eller tilstandsrapporten, trer i kraft fra 1. Rapporten blir mer omfattende på viktige områder som bad og. Hva er våtromsnormen, og hva slags dokumentasjon kan du kreve på. Oppussing skal dokumenteres i ny boligsalgsrapport.

Dokumentasjon bad 2015

En bolig med et bad med en tilstandsgrad som krever rask utbedring, vil ha en lavere. Har man ikke dokumentasjon på at arbeidet på badet er håndverksmessig utført, vil ikke.

Uten dokumentasjon på arbeider som er utført vil boligen i beste fall. Fra 2015 blir det avgjørende også for boligtaksten at man kan dokumentere arbeider gjort på boligen. Fikser du badet svart, kan det være flere hundre tusen kroner ut av vinduet. Hva er god nok dokumentasjon for badet i henhold til NS 3600? Dokumentasjon blir avgjørende for taksten. Badet ble bygget for under fem år siden, ble det opplyst om i egenerklæringsskjemaet.

I løpet av 2015 innføres nye takseringsregler som stiller strengere krav til dokumentasjon. Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Eiendomsmeglerforetakenes Forening obligatorisk. Welhaven Entreprenør AS i Lier totalrenoverer baderom i Asker, Drammen, Lier og. TEK10) setter krav til FDV dokumentasjon – en. Det er også ofte manglende dokumentasjon, som vil være negativt for takst og boligsalgsrapporten. Oppdager takstmann at badet trenger. Vanntette løsninger på badet ditt er essensielt.

Få dokumentasjon på badet ved overlevering. Alle endringer og oppgraderinger i boligen skal også dokumenteres. Pusser du for eksempel opp badet, må firmaet du bruker dokumentere. Tre av sju bad vi testet hadde feil og mangler. Publisert: Høst 2015, ISSN 2387-6336. Tilgjengelig baderom i boliger (§§ 12-9, 12-15 og 12-21). Enten det er dokumentasjon på oppussing av bad, gamle kvitteringer. Den blir mer omfattende på viktige områder som bad og våtrom samt.

Skal du pusse opp badet, bør du be rørleggeren dokumentere. Et bad med alvorlige feil vil kunne koste dyrt. Uten dokumentasjon på utført arbeid kan et nytt bad få samme verditakst som et. Grunnen til at du alltid skal kreve dokumentasjon på arbeid som utføres, er at fra 1. Komfort, snøsmelting og frostsikring. FDV – Produktdata og Tekniske spesifikasjoner. Fra og med neste år blir det stilt større krav til dokumentasjon i boligsalgsrapporten. De nye kravene til boligsalgsrapporten trer i kraft i januar 2015.

Tilstandsgraden sier noe om hvor bra stand et bad eller tak er i, og går. FDV dokumentasjon kjøkken bad garderobe rev.