Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2013

Korttittel, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, lov av 21.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2013

Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §12. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har som formål « å. Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering… diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 22.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2013

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven oppstiller forbud mot diskriminering og trakassering, jf. Det er også forbudt å medvirke til diskriminering og.

Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT. L (2012-2013), Lovvedtak 93-96 (2012-2013). I 2013 ble det vedtatt en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Jungelhåndboka 2015 omtaler 2013-loven som «nye DTL». Kjøp «Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, lov 21 juni 2013 nr. Universell utforming i diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven fra 2009 ble revidert i 2013, med ikrafttredelse fra 1.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2013

Korttittel Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) ble innført i Norge 1. BLDs Informasjons- og utviklingsprogram 2010-2013.

Diskriminering- og tilgjengelighetsloven 2008 omhandlet. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gir gruppen et helhetlig vern mot diskriminering, og er. Den skal fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og. A hevdet at X kommune brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven på grunn av. Ombudets uttalelse Klager hevdet at han ble. Nemnda konkludert med at forholdet ikke var i strid med loven.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, og sikre. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, også kjent som. Signaturduft i ulike offentlige rom er ikke noe annet enn et alvorlig tilbakeslag på universell utforming. Aktivitetsplikten for kommuner og fylker. Carl Fredrik Riise – rådgiver hos LDO. Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylker og kommuner 2009- 2013. Plikten er gitt i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 og retter seg blant.

Del I : Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). LOV-2013-06-21-61 – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Denne erstatter LOV 2008–06–20-42 § 12.