Digitalt arkiv norge

For 3 dager siden – I dag lanseres boken "Til Underretning for Posteriteten – Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817" av førstearkivar Torkel Thime. Hjem › Digitalarkivet › Om Digitalarkivet › Om kjeldeneBufretArkivverket har skanna og gjort tilgjengelig de aller fleste kirkebøkene som. Her kan du bla i skannede arkiver i Riksarkivet og statsarkivene. Inngangen ”Norge” omfatter kirkebøker i norske prestearkiver, samt. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Nå utgis de siste av et tolvbinds verk med tekster og melodier til alle ballader som er nedtegnet i Norge gjennom tidene. Over halvparten av alle landets museer er med i det digitale arkivet, og flere skal det bli.

Digitalt arkiv norge

Digitalarkivet er i ferd med å legge om sine søkesystemer. Recall er Norges ledende aktør på fjernarkivering av både fysiske og digitale arkiver. Dersom du ikke har arkivet digitalt i dag kan vi hjelpe deg med det. Det danske forbundets medlemsblad Modelflyvenyts arkiv er nå gjort tilgjengelig, som nedlastbare PDF’er. Geir Johnsen i Xerox Norge mener produktet er velegnet også for norske. Docushare Express er et generelt arkivprodukt for digitale eller. Offentlige organ kan lagre digitalt arkivmateriale utenfor Norge dersom pliktene i arkivloven med forskrifter er regulert i avtale mellom organet. Kartverkets sentralarkiv inneholder analoge og digitale vertikalbilder over hele Norge (utenom Svalbard) tatt fra 1935 fram til i dag.

Fra 2015 får du sikker digital post fra det offentlige. Data blir enklere å søke gjennom og kan lagres sikkert i et digitalt arkiv, mens den komplette løsningen gir deg store kostnadsbesparelser i hele organisasjonen. Digitalt Arkiv – arkiv, arkivdepot, arkiver, arkiver og registre, arkivering, arkivet, arkivforvaltning, arkivlagring, arkivløsninger – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Arkivverket hadde planlagt å bytte ut det eksisterende Digitalarkivet med et nytt. Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag. Norge er et av de mest digitalt modne landene i verden, og har hatt en. Personlig helsearkiv er et sikkert digitalt arkiv på helsenorge. For å ta i bruk tjenester som forutsetter lagring av informasjon i. Vi fikk nylig en egen stortingsmelding om digitalisering av kulturarven.

Norge digitalt” – et felles fundament for verdiskapning. Storebror ser deg, sier Datatilsynet bekymret. Ny modell for et digitalt depot i Arkivverket i Norge Terje Pettersen-Dahl Seksjon for Digitalt Depot Riksarkivet Nordiske Arkivdager 2012 Hämeenlinna. Ta et dypdykk i Vi Menns arkiv, og les alle bladene utgitt fra 1951 til dagens utgave! Med Visma Flyt Arkiv får kommunene et trygt og digitalt arkiv i sikker sone. Norge svekker innbyggernes rettssikkerhet. I tråd med denne tankegangen etableres det åpne digitale arkiv.

Risikoen for at digitalt skapt privatarkivmateriale forsvinner over tid er svært. Vi vil dele våre erfaringer med arkiv-Norge, og inviterer derfor til. Riksantikvarens arkiver forteller om kulturminnevernets mangfoldige historie via sine ulike samlinger. I dag tas digitale bilder som legges i et digitalt arkiv sammen med digitaliserte analoge foto. Dette er en ny arkivtjeneste som vi er alene om å tilby og som vi tror vil få stor oppslutning, sier administrerende direktør i Canal Digital Norge. Arkivverket har tallfestet de digitale utfordringene arkiv-Norge står ovenfor.

Riksarkivar Inga Bolstad trekker fram at bare seks prosent av de.