Døde personer register

Aksjeeierregister og aksjeeierbok er offentlige for det enkelte. Døde personer – se DIS Norge, online database for gravregistre i kommunene. Det begynte med at slektsforsker Renathe Johanne Wågenes tok bilder av gravminner for å finne etterkommere etter sine tippoldeforeldre.

Døde personer register

Gravminner kan hjelpe deg å finne: Gravstedet til dine avdøde slektninger. Fødsels- og dødsdato til dine avdøde slektninger. Wågenes forteller at de også får svært mange e-poster fra personer som. Vi vet blant annet at det er mange amerikanere på jakt etter døde.

Døde personer register

På Digitalarkviet ligger også et landsdekkende register over dødsfall 1995-2001.

Når en person døde, ble dennes folkeregisterkort flyttet over fra. Lurer på om en gammel venn er død men vet ikke hvordan jeg kan finne det ut. Det fins ikke noe offentlig register. Eg meiner å hugse at eg ein gong på Internett fann ei liste over døde i. No finn eg ikkje lista igjen og lurer på om. Merknader: Dette er et datauttrekk fra skifterettens register over meldte dødsfall. Merk at dobbeltføringer kan forekomme: Hvis en person døde utenfor sitt. Dette er nyttig for de som ikke har tilgang til lokalavisene der avdøde bodde, de som bor utenlands eller for generelle opplysninger om hvor og når en gravferd.

Døde personer register

En annen jeg kjenner som jeg vet er død, står i skattelistene for de årene han. Det finnes ikke et register over alle dødsfall i Norge altså? På Oslo byfogdembete sine nettsider finner du en oversikt over registerte dødsfall i Oslo. Saker etter lov om forsvunne personer. FOD2: Døde efter kommune, køn og alder (AFSLUTTET). Vælg, Udvælg via søgning, Information.

UIDENTIFISERTE DØDE: I Kripos» register finnes det 22 døde personer ingen vet hvem er. Fem av likene er funnet ved grenseområdene til. Har lett etter et register over døde personer i Norge. Ikke sånne fra kirkebøker men mennesker som har død de siste årene. Folkeregisteret hos Skatteetaten er ikke et søkbart register over døde personer. Du kan søke i DIS Norge sitt register Gravminner i Norge. I 2012 døde i alt 41 900 personer bosatt i Norge: 22 300 kvinner og 19 600 menn. Særlig når det gjelder personer som døde under holocaust og som ble drept på grunn av sin.

Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn. Ulykker, død og skader i Norge –statistikk og registre. Finnes det noe felles register hvor man kan søke for å finne ut om en.