Byggesøknad garasje 2015

Hvilke vedlegg er aktuelle i en byggesøknad for garasje? Man svarer på 17 spørsmål for å sjekke om man må sende byggesøknad til kommunen, om man må søke om dispensasjon eller om man kan tilpasse. Linn Iglandgarasjemagasinet, Nyheter.

Byggesøknad garasje 2015

At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil 50. Hva skal være med i din byggesøknad garasje? Vi kan hjelpe deg med innhold og utforming av din byggesøknad garasje. Byggesøknad og byggeforskrifter; Nye byggeregler gir større frihet.

Byggesøknad garasje 2015

Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å. Du kan bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til.

Du kan sette opp tilbygg til huset eller garasjen, utan byggeløyve frå. Det skal bli enklere å bygge mindre byggverk som garasjer og boder. Men i praksis blir det nok ikke SÅ mye enklere. Byggesaksboka behandler byggesaken frem til innlevert byggesøknad. Hjelp og tips til byggesøknaden din. For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f.

Byggesøknad garasje 2015

Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. Det vil si at da kan du sette opp mindre byggverk, som garasje og andre uthus, på inntil 50 m2 kun 1 m fra naboens.

Antall kommentarer på artikkelen 30. I noen tilfeller kan du bygge uten å sende inn byggesøknad. Går du med planer om å bygge garasje eller carport? Den tar for seg ulike former for byggesøknad, forholdet til reguleringsplaner og. Garasjer, boder og andre frittstående. Vanlige garasjer som vil kreve byggesøknad, selv etter at de nye. Informasjonen på denne siden er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke? Tiltak som er unntatt søknadsplikt fra 1. Vi anbefaler at du bruker ByggSøk sin tjeneste for innsending av byggesøknader. Dvs garasjen står ikke på LNF område, kun på siden av. For garasjer og uthus kan kommunen gi tillatelse til plassering inntil 1 meter fra. GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller. Henvendelser vedrørende byggesøknader kan gjøres til Bygningsavdelingen per. Her er veiledninger for byggesøknader.

Gjelder også tiltak som er unntatt søknadsplikt med mer).