Byggesaksforskriften veiledning

Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for. Tegninger i veiledningen: Direktoratet for byggkvalitet.

Byggesaksforskriften veiledning

Byggesaksforskriften skal sikre gjennomføring av lovens formål blant annet gjennom. Kommunen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for tilsyn. Tiltakshaver og foretak med ansvarsrett plikter, inntil. Regjeringen har foreslått endringer i byggesaksforskriften for å oppnå.

Byggesaksforskriften veiledning

I tillegg kom en helt ny veiledning til forskrift om byggevaredokumentasjon (DOK). Veiledning Bestemmelsen gir en oversikt over hva man ønsker å oppnå med byggesaksforskriften. Veilederen beskriver nærmere formålet med regler om. Rett ut av postkassen falt det i dag en helt nytrykket utgave av byggesaksforskriftens veiledning, VSAK10. Den er oppdatert med endringene som trådte i kraft 1. En veileder for deg som har byggeplaner om tilbygg til bolig, garasje, hagestue. Veiledningen inneholder forklaring til bestemmelser i forskrift om byggesak (SAK10) av 26. Søknad om tillatelse til tiltak etter byggesaksforskriftens kapittel 3, jf.

På denne nettsiden finner man også veiledning til byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10).

Byggesaksforskriften veiledning

NYE ENDRINGER l VEILEDNING TIL BYGGESAKSFORSKRIFTEN. Direktoratet for byggkvalitet har nå publisert de nye. Veiledning til forskrift om byggesak (SAK10) : (byggesaksforskriften). Medvirker: Statens bygningstekniske etat. Publisert: Oslo : Norsk byggtjeneste forlag, 2010. Naust med et bebygd areal eller bruksareal på over 70 m2 krever søknad belagt med ansvar jf.

Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring om enhetlig. Kravet til utdanning og praksis i byggesaksforskriften § 11-1 er gjort. Veiledning til byggesaksforskriften (VSAK) 2. Forskriftsendringer og oppdatering av veiledning til byggereglene. I forbindelse med forskriftsendringene i byggesaksforskriften oppdaterer Statens. Ytterligere informasjon fremkommer av Byggesaksforskriften med veiledning (SAK10) § 12-6.