Byggesaksarkivet oslo

For bygninger som er oppført før det eksisterte noen bygningslov i området eller hvor byggesaksarkivene er gått tapt, er branntakster den viktigste kilden til. Byrådet og byråd Bård Folke Fredriksen i Oslo bevilger 38 millioner kroner til digitalisering av byggesaksarkivet. Digitalisering av én kilometer arkivhyller i gang. Plan- og bygningsetaten har tildelt kontrakt for digitalisering av byggesaksarkivet til Geomatikk. Geomatikk IKT ble tildelt kontrakten for digitalisering av byggesaksarkivet til Oslo kommune. Oppdraget skal gjennomføres over 2 år og består av registrering og.

Oslo byarkiv er Oslo kommunes arkivmyndighet og arkivdepot.

Byggesaksarkivet oslo

Branntakster og byggesaksarkiv gir gode innganger til eiendomshistorien, samtidig som Oslo. Hovedkontoret lå i Oslo og et distriktskontor ble åpnet i Trondheim i 1953. I kommunenes byggesaksarkiv finnes tegninger av bygninger som det er søkt om. Til tross for at Oslo aldri fikk noe påfallende jugendpreg, finnes det altså flere byggverk i denne. Dette prosjektet skal komplettere det digitale byggesaksarkivet, og vil gi både.

Plan- og bygningsetaten er Oslo kommunes. Skal bruke 38 millioner på digitalisering av byggesaksarkivet. Oslo kommune har tildelt kontrakten for digitalisering av det papirbaserte byggesaksarkivet til Trondheimsfirmaet. Bergen kommune har digitalisert hele byggesaksarkivet sitt, som gjør det mulig for alle å søke i. Stortingsgaten 20; 0161 Oslo; Kontakt oss. Oslo kommune har gjennomført kartlegging av fundamentering og grunn. Gjennom en analyse av byggesaksarkivet har vi fått informasjon om. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har ansvaret for plan- og byggesaksbehandlingen i. Oslo fikk nylig juling av flere småkommuner i en test, men nå legger.

Befolkningsvekst i Oslo 1800 – 2000. Synagoge, Calmeyers gate 15, 1922, tegning i Byggesaksarkivet, Oslo byarkiv. Vi regner digitaliseringen av byggesaksarkivet i Bergen. Digitalisering av papirbasert byggesaksarkiv. Oppdraget skal gjennomføres over 2 år og består av. Prosedyrer rydding av byggesaksarkiv Gruppere dokumenter pr sak Legg på.

KOMMUNALE FAGSYSTEM NXC AS INDUSTRIGATA 36 0357 OSLO WWW. Kjøp av prosjeklederkompetanse til forprosjektet “Digitalisering av byggesaksarkivet“. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Eg har berre hatt høve til å gå grundig inn i byggesaksarkivet i Steinkjer kommune. Etablerte eigen praksis i Oslo frå 1914 saman med Paul Eugen Brantzeg. Utarbeidet av Byantikvaren i Oslo – finansiert av Groruddalssatsingen. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Ski-Oslo S, skal stå ferdig i 2021 og er det. Follo, Arkivsystemer, Byggesaksarkivet, Journalføring. Så kan hende det ikke er så mye i byggesaksarkivet der? I tillegg arbeider vi med å digitalisere hele byggesaksarkivet til Oslo kommune. På sikt betyr løsninger som disse at innbyggerne får raskere. Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Budsjettet gjør Oslo til en enda smartere, grønnere og tryggere by og sikrer.

Byggesaksarkivet til Plan og bygningsetaten skal digitaliseres i. Rv 150 Store Ringvei, Ulvensplitten-Sinsenkrysset. Oslo byarkiv holder til i et tidligere mineralvannlager i Maridalsveien 3. Branntakster og byggesaksarkiv gir gode innganger til.