Byggesaker trondheim kommune

Dette kan du bygge uten å sende inn søknad til kommunen. Informasjon om eiendommer, planer og byggesaker. Telefaks: Postadresse: Trondheim kommune.

Byggesaker trondheim kommune

Postliste Oversikt over all post til kommunen de siste 12 måneder. Gravesøknader og koordinerte planer i Trondheim kommune. Denne informasjonen kan du hente ut ved hjelp av kommunens kartløsning. Når vi nå digitaliserer arkivmateriale ved hjelp av Digitaliseringsprosjektet, er det viktig å finne en god løsning for å kunne gi innsyn i de.

Byggesaker trondheim kommune

Det er ikke lenger mulig å få ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. I Trondheim kommune er det utarbeidet et eget gebyrregulativ som omfatter saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og.

To av fem byggesøknader som leveres i Trondheim inneholder feil. En ny digital løsning skal gjøre alt. Den siste året har jeg hatt som hobby og lese byggesaker for min kommune. Kommunenes tekniske etater har hatt ansvar for byggesaker og reguleringsplaner. Det er bare Trondheim kommune som har avlevert arkivene fra de tekniske. Videre ønsker Trondheim kommune at departementet foreslår flere tiltak som. Klient for å saksbehandle byggesaker.

Byggesaker trondheim kommune

Byggesakskontoret har ansvar for byggesaksbehandlingen i Trondheim kommune.

Arbeidet til kontoret består i hovedsak av å behandle byggesaker etter plan-. Tilsynsappen er laget etter modell fra Trondheim kommune. Trondheim kommune sier ja, fylkesmannen stanset planene. Trondheim kommune om hva som kan tillates i byggesaker. Tett oppfølging av byggesaker etter brann i. Trondheim kommune har skrevet avtale med Software Innovation som. Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med. TRONDHEIM KOMMUNE Erling Skakkes gate 14 +47 72542500 +47 72542511 NO. Parkering – Problemer vedrørende barnehagens parkering er byggesak.

Offisielt nettsted for Trondheim by. Oversikt over byens fasiliteter og aktivitetstilbud. Denne presentasjonen tar utganspunkt i rapporten Universell utforming i plan- og byggesaker (Trondheim kommune, 2006) hvor Blokk C i felt B3 var case. I tillegg har Trondheim Kommune ved Byarkivet en egen skanner-løype på. I tillegg har Trondheim Kommune ved Byarkivet en egen skannerløype på Dora. Dersom det gjelder en byggesak kan det medføre både irritasjon og tap av. I den aktuelle saken var spørsmålet om Trondheim kommune var. Flere stillinger fra Trondheim kommune – Byggesakskontoret.

Enheten har ansvaret for behandling av byggesaker, klage- og ulovlighetssaker. Svaret fra Trondheim kommune overrasket alle. Da byggesøknaden var innvilget, var det bare å sette i gang med å snekre. Kommunene må føre mer tilsyn i byggesaker, sier Statens bygningstekniske etat (BE) etter brannene i Trondheim. Da må vi få nye regler og økte ressurser.