Byggeregler garasje

Garasjen til venstre har over 4 meter mønehøyde og er søknadspliktig etter de nye byggereglene. Garasjen til høyre har mønehøyde under 4. At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil 50.

Byggeregler garasje

Og med de nye byggereglene forventer forsikringsselskapet enda flere tvistesaker. NYE BYGGEREGLER: Jan Tore Sanner (H) og Morten Lie i Direktoratet for. Du kan bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. Du kan sette opp tilbygg til huset eller garasjen, utan byggeløyve frå kommunen.

Byggeregler garasje

De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten å søke kommunen først. Om du er innenfor visse kriterier, er det bare å gå i. Det finnes nasjonale regler og forskrifter hva gjelder garasjebygging, i tillegg kan også de enkelte kommunene ha spesielle regler i sine. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg. Hvilke vedlegg er aktuelle i en byggesøknad for garasje? Hvor stor garasje kan du bygge selv? Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1. Går du med planer om å bygge garasje eller carport?

Eller frykter du at naboen gjør det?

Byggeregler garasje

Fra og med da kan du blant annet bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter, eller et tilbygg på. Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å bygge garasje, bod og terrasse. Gjøre om carport til garasje, nye byggeregler – posted in Hus, hage og oppussing: Jeg har et spm jeg sliter med å finne ut av. Garasje – Klikk for stort bilde Fra 1. Den som bygger har selv ansvar for å. Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. Det vil si at da kan du sette opp mindre byggverk, som garasje og andre uthus, på inntil 50 m2 kun 1 m fra naboens. Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende?

I juli 2015 ble det gjort noen forenklinger i byggereglene for tiltak på bebygde eiendommer. Garasje, tilbygg og andre mindre tiltak. Veileder for tiltak du skal kunne bygge uten å. Bruksenhet for boligbygg er hoveddeler som f. Byggeregler er i stadig endring og nå er det mulig å sette opp garasjer uten å søke om tillatelse. Det er noen spesifikke krav som stilles av Direktoratet for. Oppføring av garasje eller carport er et søknadspliktig tiltak. Garasje eller carport kan være frittliggende eller som tilbygg til bolig. GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m2?

Saksbehandlingsregler for ulike typer carporter og garasjer. Du kan søke om tillatelse til oppføring av tiltaket. Engasjerte: Ole og Vigdis Steen kjemper for å få bygge ny garasje der den gamle står. Snart blir det enklere å bygge garasje. Regelendringene vil ikke bli gjort gjeldende før 1.