Byggekostnad pr m2

Byggekostnader, kvadratmeterpris på Østlandet. Det vil også helt klart bli en høyere pris pr m2 når man skal ha en ekstra boenhet. I 2015 var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 69,2 prosent av prisen for en ny enebolig, mot 68,4 prosent i 2014.

Byggekostnad pr m2

Dersom vi justerer byggekostnadene i 1970 på 119 ”000 kr med. Vi tror en forsiktig beregning av dette utgjør cirka 150 ”000 kr pr. De siste årene har byggekostnadene økt så mye, at det nå knapt er lønnsomt å. Ser man bort fra tomteprisen, koster et nybygg nå et sted mellom 28 000 kroner og 32 000 kroner i snitt pr kvadratmeter.

Ingen luksusbolig, men ikke det aller rimeligste alternativ heller. Noen som har bygget eller har peiling. Byggekostnadene reflekterer kun kostnadene som belastes entreprenøren. Differansen vil med andre ord være marginen entreprenøren. Som jeg skrev i mitt forrige innlegg høres 10. Vår hytte på 140 m2 vil komme på drøye 2 millioner + tomt. Totalt 40 leiligheter med 10 leiligheter pr. BRA i fem småboligprosjekter i Trondheim, bygget i. I det minste bør alle ha som utgangspunkt at byggekostnadene må dekkes.

Byggekostnad pr m2

En kvadratmeter enebolig koster omlag 20. Et vennepar kjøpte tomt til 1,3 i 2011 og nå er huset på 170 m2 oppe. Byggekostnad er ca 20-25′ pr m2, pluss tomt. Prisen for fasadens murstein utgjør som regel kun mellom 1,5 og 3 % av de samlede byggekostnadene. Mange arkitekter sier ca 10% av den totale byggekostnaden. Fordeling på fylker og kommunegrupper. FDV kostnader (Forvaltning – Drift – Vedllikehold) , kr pr m2. FDVU kostnad pr m2 (Norsk prisbok), 371.

Minimum 2 parkeringsplasser pr leilighet». Byggekostnad pr person 490 000,- kr. Tilkoblingsavgifter til kommunen varierer også fra kommune til kommune. Ofte er prisen satt per m2, så store hus får større tilkoblingsavgift enn. Byggekostnader, etasje 1-5, BRA 5 400 m2 x 35 000 kr pr m2. Vestibyle (0,2m2 pr. tilskuerplass).

Obos-sjefen mener de høye byggekostnadene medfører at selskapet mange steder ikke klarer å selge boligene til markedspris. De totale byggekostnadene har sterk sammenheng med hvor stort areal som. Totalt kuareal varierte fra 5,88 m2 til hele 12,61 m2 pr. Eksempel på kalkyle tomt 1 Byggetrinn på Leangen ved 10. BRA ( inkl. parkering ), vil bli relativt lave og tilpasset forventet betalingsevne til de ulike.