Bygge uthus regler

Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil 50 kvadratmeter. Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt.

Bygge uthus regler

Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1. Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. NYE REGLER: Bygger du uten å søke kan ikke bygget brukes til overnatting. Bygget kan være maks 50 kvadratmeter stort, og bygges inntil én.

Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. Det vil si at da kan du sette opp mindre byggverk, som garasje og andre uthus, på inntil 50 m2 kun 1 m fra naboens. Nye byggeregler gjør det enklere å bygge et anneks. Følg disse 3 rådene før du går i gang. Skal du bare bygge terrasse, nytt gjerde eller redskapsbod kan du gjøre det uten. Reglene sier at du må søke byggetillatelse for å oppføre uthus over 15 m2. For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg, om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta, er det svært viktig å gjøre seg kjent med de. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra.

Bygge uthus regler

Garasje, uthus og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommune eller varsle naboer. Fra og med da kan du blant annet bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter, eller et tilbygg på. I dag er det slik at du må søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å bygge en garasje eller et uthus som er større enn 15 kvadratmeter. Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene… Når bygget ferdig satt opp vil koste under 50.000(har materialer og isolasjon fra før).

Byggesøknad for tilbygg opp til 50 kvm – byggesøknad uten krav til ansvarsretter. Når tiltrer de nye reglene som sier at en Ikke trenger å sende inn søknad for bygg. Et slikt uthus med «rom for varig opphold» er søknadspliktig etter Plan- og. Lover og regler – Dette må være på plass for at du skal kunne bygge uten å søke. Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt, avstand. Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som. Dette finner du i Veileder for unntatt søknadsplikt for bod, uthus, veksthus og dukkestue. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Søknadspakke for mindre byggetiltak (pdf). Men plan- og bygningsloven § 20-3 ledd gir hjemmel for ved forskrift å unnta mindre tiltak fra byggesaksbehandling. Ifølge Nettavisen betyr det at naboen blant annet kan bygge garasje på.

En annen "mulighet" er å bygge et mindre tilbygg, og slik jeg forstår det kan jeg bygge på 15m2 uten å måtte søke i det hele. Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller. De nye reglene vil gjøre det mulig å bygge garasje eller uthus på opp til 50 kvadratmeter – også uten å spørre naboen om lov.